Figuur ergonomie

ERGONOMIE site.be

informatie en onderzoek over ergonomie

 

 

Risicoanalyse ergonomie

 


 

De Welzijnswet verplicht de werkgevers in België tot risicobeheersing om de veiligheid en gezondheid van de werknemers te garanderen. Het uitvoeren van risicoanalyses gevolgd door preventiemaatregelen staat hierbij centraal. Ergonomie is één van de domeinen die onderzocht moeten worden. De risicoanalyse ergonomie verloopt in vier stappen:

 

Overzicht risicoanalyse ergonomie.

 

Stap 1: Taakanalyse

Na observatie van een werkpost bekomt men een opsomming van activiteiten die de operatoren uitvoeren, al dan niet binnen een bepaalde cyclustijd. Deze handelingen worden in een taakanalyse geïnventariseerd zodat de ergonoom een goed beeld heeft van het werk.

 

Stap 2: Risico inventariseren

Voor elke deeltaak gaat de ergonoom bepalen welke risico's van toepassing kunnen zijn voor de operator. Vaak worden er meerdere handelingen gecombineerd zodat er ook meerdere risicovelden van toepassing kunnen zijn.

 

Inventarisatie
Tool
STARI methode Stari invulblad
INRS INRS invuldblad

 

Stap 3: Risico evalueren

Voor elke risico zijn specifieke evaluatiemethodes vereist om het risico te kunnen evalueren. Deze risicograad wordt veelal in een kleurencode uitgedrukt aan de hand van het stoplichtmodel: groen - geel - rood.

 
Risico Methode Tool
Globaal

EAWS
QEC

EAWS invulblad
QEC invulblad
Houding

RULA
OWAS

REBA
EMG

RULA invulblad
OWAS software
REBA invulblad
EMG
Repetitiviteit

OCRA index
OCRA checklist

Strain Index
HARM
KIM tool

OCRA tabellen
OCRA checklist
Strain Index invulblad
HARM invulblad
KIM Manuele handelingen

Tillen NIOSH
KIM tool
MAC tool
3D SSPP
Multi-NIOSH
NIOSH calculator
KIM Tillen, houden en dragen
MAC invulblad
3D SSPP software
Multi-NIOSH invulblad
Trekken en duwen Snook
KIM tool
Duw- en trekcalculator

Snook tabellen
KIM Trekken en duwen

Duw- en trekcalculator

Dragen Snook
KIM tool
Snook calculator dragen
KIM Tillen, houden en dragen
Verplaatsen mensen

Tilthermometer
Rugradar
MAPO index
PTAI
Dortmunder

Tilthermometer
Rugradar
MAPO index
PTAI
Dortmunder
Langdurig staan Checklist > 1u continu, >4u/dag staan
Beeldschermwerk OSHA Checklist
BAS
RIE Kantoren
OSHA Checklist
Trillingen Accelerometer Calculator hand-armtrillingen
Calculator lichaamstrillingen
Energieverbruik Hartslag Hartslagmeter
Subjectief Need for recovery
Nordic Questionnaire
Borgschaal
Visueel analoge schaal
 

 

Groen
Aanvaardbaar risico op overbelasting
Geel
Verhoogd risico: aanpassingen nodig
Rood
Groot risico: direct aanpassen

 

Stap 4: Preventiemaatregelen

Wanneer blijkt dat er fysiek overbelastende werksituaties voorkomen, moeten er aanpassingen voorgesteld worden op korte en lange termijn. Veelal laten de specifieke evaluatiemethodes toe om het effect van een maatregel op voorhand te evalueren zodat de effectiviteit mee in rekening genomen kan worden. Toch is het in deze fase belangrijk zoveel mogelijk voorstellen te formuleren. In overleg met een werkgroep zijn dit immers aanknopingspunten om tot een effectieve oplossing te komen samen met de werknemers.

 

Sector
Preventiemaatregelen
Bouw
Arbovriendelijkehulpmiddelen
Carrosserie
Arbocatalogus mobiliteit
Schoonmaak
Arbocatalogus schoonmaak
Vlees Arbocatalogus vlees
Trekken en duwen
Intern transport op wielen

 

Wanneer een bedrijf effectief iets wil verbeteren op vlak van ergonomie is een blijvende aandacht vereist zoals het een goed dynamisch risicobeheersringssysteem betaamt. Oplossingen op langere termijn worden zo ook opgevolgd en verdwijnen niet onder het stof.

 

 


Overzicht - 3D SSPP - Accelerometer - EAWS - EMG - FIFARIM - Hartslag - HARM - KIM - MAC - MDD - multiNIOSH - NIOSH - OCRA - OWAS - RULA - QEC - Snook - Strain Index - Stari

 

 

© 2006-2017 www.ergonomiesite.be - Mailen naar Roeland Motmans