Ergonomie Check

Wat is Ergonomie Check ?

De Ergonomie Check is een lijst met alle ergonomische risico’s. Deze kan gebruikt worden in de eerste stap van de risicoanalyse wanneer men per taak of functie gaat oplijsten welke ergonomische risico’s aanwezig zijn. Om de risico’s meer objectief te kunnen toekennen, zijn ook duidelijke criteria omschreven.

Ergonomie Check (.pdf)

Ergonomie Check

Criteria Ergonomie Check

Voor elke taak kan men de ergonomische risico’s op het gevoel gaan toekennen. Dat zal in vele gevallen goed lukken. Toch is het belangrijk dat een screening juist gebeurd. Elk risico heeft immers zijn eigen methode om het te kwantificeren. Wil men in de volgende stappen van de risicoanalyse de juiste tool toepassen, dan dient het ergonomisch risico correct gescreend te worden. Daarom worden de risico’s ook meer objectief omschreven. Deze kunnen helpen bij twijfel.

1. Tillen: >3kg en >10x/dag, of >25kg
2. Trekken en duwen: >10x/dag of >200kg of >30m/keer
3. Repetitief werk: <3kg, >30 acties/minuut of cyclustijd <30″
4. Verplaatsen: van mensen
5. Beeldschermwerk: >4u/dag pc, >2u/dag laptop
6. Houding: rug, nek, schouders, pols, <3kg
7. Lang staan of zitten: staan >5min continu op 1m², >4u/dag zitten
8. Knielen of hurken: >1min continu, >10x/u
9. Vermoeidheid: zweten, buiten adem
10. Werkdruk: tempogebonden, >7u30 per dag, productiviteitsmeting
11. Trilling: >1u per dag voor voertuigen of gereedschappen
12. Geluid: verstoorde concentratie of spraakverstaanbaarheid
13. Verlichting: slechte leesbaarheid of zichtbaarheid
14. Temperatuur: onaangename of extreme temperaturen

Wat is het vervolg?

Een screening vormt de aanzet om de ergonomische risico’s verder participatief te gaan bespreken (observatie) en indien nodig te kwantificeren (analyse). Bij twijfel is het beter een risico teveel dan te weinig te screenen. In de volgende stappen van de risicoanalyse zal wel blijken hoe de werknemers het risico inschatten. Een screening doet immers nog geen uitspraak of het risico hoog of laag is.

Wanneer men de risico’s gescreend heeft samen met de medewerkers, dan zal daar vaak meteen de observatie aan gekoppeld worden. Dit is het kwalitatief bespreken van de risico’s. De medewerkers zijn de experts van hun job, die goed de knelpunten en mogelijke oplossingen kunnen aanreiken. Dat is de volgende stap in de risicoanalyse volgens de Sobane strategie: screening – observatie – analyse – expertise.