Risicoanalyse ergonomie

Een risicoanalyse ergonomie is het gehele proces van het opsporen tot en met het aanpakken van ergonomische risico’s. Een risicoanalyse ergonomie kent daarbij vijf ingrediënten:

  1. Opsporen : inventariseren van ergonomische risico’s
  2. Bespreken : kwalitatief inzoomen op risicofactoren
  3. Analyseren : kwantitatief berekenen van de grootte van het risico
  4. Meten : objectiveren van risico’s
  5. Aanpakken : alle stappen zijn gericht op oplossingen

Hoe risicoanalyse ergonomie?

Opsporen

Het opsporen of inventariseren van ergonomische risico’s is steeds de eerste stap van een risicoanalyse. Men observeert een taak of functie van overloopt dan welke risico’s allemaal van toepassing zijn. Dit is belangrijk om vervolgens gericht te zoeken naar oplossingen en tijdens het analyseren een gepaste methode te kiezen.

Methode: Ergonomie Check

Bespreken

Na het identificeren van de risico’s gaat men deze verder bespreken met de medewerkers om meer inzicht te krijgen in de verschillende risicofactoren en mogelijke oplossingen. Bij het tillen van lasten kan de medewerker bijvoorbeeld meer uitleg geven over de herhaling, het gewicht, de houding, de hanteerbaarheid en de omstandigheden. Deze participatieve aanpak zorgt zo voor een schat aan kwalitatieve info. Deze informatie kan door de leidinggevende, ontwerper, interne preventieadviseur of ergonoom verzameld worden.

Methode: Focus Ergonomie

Analyseren

Bij een structurele aanpak van ergonomie hoort ook het analyseren, evalueren of kwantificeren van de ergonomische risico’s. Het omzetten van het risico in een puntenscore zorgt er immers voor dat prioriteiten zichtbaar worden, alsook het effect van preventiemaatregelen. Om een structurele aanpak over meerdere jaren te kunnen uitwerken, gaat men risico’s kwantitatief berekenen. Dit levert dan een score per risico op of één geïntegreerde risicoscore.

Methodes: KIM methode

Meten

Om ergonomische knelpunten of oplossingen meer in de diepte te bestuderen, kan men vervolgens ergonomische risico’s meten. Dit is vooral interessant om het effect van preventiemaatregelen in kaart te brengen vooraleer men grote investeringen gaat doen. Analysemethodes hebben snelheid en eenvoud als voordeel, maar zijn daardoor ook ruwer. Metingen maken de details wel zichtbaar.

Methodes: dynamometrieEMGhoudingsanalysehartslag

Aanpakken

Een risicoanalyse ergonomie heeft steeds als doel om de ergonomische risico’s effectief aan te pakken. Preventiemaatregelen maken daarom een wezenlijk deel uit van de risicoanalyse. Zonder oplossingen is een risicoanalyse ergonomie immers niet af.

Methode: TOP aanpak

Risicoanalyse ergonomie met oplossingen volgens TOP strategie