Focus Ergonomie

Focus Ergonomie

Wat is Focus Ergonomie ?

Focus Ergonomie is een leidraad om ergonomische risico’s kwalitatief te bespreken met de medewerkers. Doel van dit participatief overleg is meer inzicht te verwerven in de risico’s en de mogelijke oplossingen. Welke zijn juiste die zware of onhandige artikelen, in welke omstandigheden moet men ze oppakken, hoe is de ondergrond om over te rijden met een kar, enz… De medewerkers zijn expert in hun job en kunnen het beste deze vragen beantwoorden. Vaak hebben ze ook al nagedacht over hoe het beter en wat mogelijke preventiemaatregelen zijn. Op het einde geven de medewerkers subjectief aan of dit risico voor hen aanvaardbaar is of niet aan de hand van smileys.

Focus Ergonomie (.pdf)

Wat zijn de volgende stappen?

Na het opsommen van knelpunten en mogelijke oplossingen, heeft men een overzicht van mogelijke preventiemaatregelen. Deze situeren zich op drie niveaus: organisatie (taakroulatie), techniek (hulpmiddelen) en individu (werkmethode). De eenvoudige verbeteringen kunnen meteen uitgevoerd worden, daar is geen verdere analyse voor nodig. Een afspraak om bijvoorbeeld karren met defecte wielen meteen uit roulatie te nemen en aan te duiden met een rode sticker, kan snel ingevoerd worden.

Wanneer de medewerkers aangeven dat het ergonomisch risico toch een probleem vormt ondanks de quick wins, dan dient de taak verder gekwantificeerd te worden op analyseniveau. De cijfermatige benadering geeft meer onderbouwing om te beslissen over preventiemaatregelen.

Eens het risico beheerst is, kunnen de werkmethodes aangebracht worden in een traject van gedragsverandering. Het blijft zinvol om de gewenste of meest efficiënte werkmethode aan te leren. Dit is geen preventiemaatregel op zich en zal de risicoscore niet beïnvloeden. In de risicoanalyse gaat men uit van het gewenste gedrag. Dit moet men dan ook wel uitleggen aan de medewerkers. Deze participatieve input kan daarbij helpen.