TOP aanpak

TOP aanpak ergonomie

Een TOP aanpak ergonomie gaat over oplossingen om gezond en productief te werken. Daarbij brengt men in een eerste stap de ergonomische risico’s in kaart. Vervolgens zoekt men naar verbeteringen. Deze maatregelen kan men dan onderbrengen onder het letterwoord TOP: technische middelen, organisatie en persoonlijke maatregelen. “Hoe TOP werk jij?” is een campagne uit Nederland om de fysieke belasting aan te pakken.

Risico’s indentificeren

Om te bepalen hoe TOP je werkt, biedt de campagne een test aan met een aantal richtvragen om ergonomische risico’s in te schatten. Deze komen eigenlijk neer op de Checklist Fysieke Belasting en bevraagt volgende risico’:

 • Tillen
 • Trekken en duwen
 • Repetitief werk
 • Houdingen
 • Trillingen
 • Beeldschermwerk

Wanneer één van deze risico’s aanwezig is, volgen een aantal verdiepingsvragen om het risico op overbelasting in te schatten. Bovendien hebben ze hiervoor een app “Bewust Belast” gemaakt zodat je dit snel en gebruiksvriendelijk kan invullen. Hierin kan je dus alle vragen beantwoorden en de app geeft dan aan welke risico’s een probleem vormen en dus oplossingen of maatregelen vragen.

Voorbeeld
Dozen papier tillen

Deze man zet dozen papier op. Dat betekent dus de risico’s tillen en werkhouding (staan en buigen/draaien rug). Hiervoor dient men oplossingen te bedenken: automatiseren, tilhulp, schaartafel, opstelling in verlengde band zodat men kan schuiven, band verder van muur zetten, aan andere kant van de band werken, taakroulatie, exoskelet, tips werkhouding,…

TOP maatregelen

Oplossingen of preventiemaatregelen kunnen steeds ingedeeld worden in drie groepen: techniek, organisatie, persoonlijk. Tegelijk schuilt er een hiërarchie in de voorgestelde maatregelen. In de eerste plaats dient men met de techniek te trachten het risico uit te schakelen. Als dat niet kan, dan kan men via de organisatie de blootstelling verminderen. Tot slot zijn er de individuele maatregelen waaronder ook het geven van instructies valt.

T: technische maatregelen

 • Automatiseren, tilhulp
 • Hoogteverstelbare schaartafel in verlengde band zodat men kan schuiven
 • Band verder van de muur zetten zodat men niet meer hoeft te draaien met de rug

O: organisatorische maatregelen

 • Taakroulatie
 • Aan beide kanten van de band werken

P: persoonlijke maatregelen

 • Exoskelet
 • Opleiding werkhouding

Een TOP aanpak ergonomie gaat over efficiënte oplossingen in functie van de aanwezige risico’s. Technische maatregelen genieten duidelijk de voorkeur op het geven van opleidingen.