Checklist Fysieke Belasting

Wat doet de Checklist Fysieke Belasting?

Om het risico op fysieke overbelasting te evalueren bestaan er specifieke tools voor elk risico binnen de ergonomie. Deze methodes vragen tijd en expertise. De Checklist Fysieke Belasting werd ontwikkeld om mogelijke risico’s in een taak eenvoudig op te sporen of te screenen. Hieruit blijkt dan of het nodig is het risico verder te evalueren.

Checklist Fysieke Belasting (website)

Hoe werkt de Checklist Fysieke Belasting?

De checklist Fysieke Belasting is ontwikkeld door TNO uit Nederland. Het is een eerste beoordelingsinstrument om de knelpunten op vlak van fysieke belasting zichtbaar te maken. Er is geen voorkennis van ergonomie vereist. Via de website kan de checklist ingevuld worden met een groen of rood licht als eindresultaat.

Wanneer de risico’s aanwezig zijn, dienen deze verder geëvalueerd te worden op het tweede niveau. Daarvoor wordt doorverwezen naar specifieke tools zoals bijvoorbeeld de NIOSH methode voor het tillen, de KIM tool voor trekken en duwen, de HARM methode voor hand-arm taken, enz…

Naast energetische overbelasting, wordt ook sedentarisme of energetische onderbelasting als risico opgenomen. Hiervoor zijn echter nog geen methodes op het tweede niveau vastgelegd.

Risico Vragen
Tillen en dragen Meer dan 3 kg?
* > 15 kg
* > 2u/dag
* > 3x/min
* onder knieën, boven schouders
* ver van lichaam, omvangrijke lasten
* romp gedraaid of gekanteld
* meer dan 25 kg
* tillen én dragen
Trekken en duwen Meer dan 6 kg ?
* zichtbare krachtinspanning
* houdingsverandering
* meer dan 200x/dag
* ondergrond nat, vies, oneffen
* wielen lopen moeilijk
Hand-Arm taken Meer dan 30 min/dag handen actief ?
* aantal uren/dag
* kracht meer dan 1kg met 1 hand
* geen neutrale houding hoofd/arm/pols
(meer dan 50% van de tijd)
Werkhoudingen Vaak knielen – bukken – staan
Meer dan 1u continu staan of 4u op dagbasis
Meer dan 1u staan met gebogen of gedraaide rug
Meer dan 2u geen neutrale houding hoofd/bovenarm/pols
(indien dit niet bij hand-arm werd weerhouden)
Beeldschermwerk Laptop >2u/dag of PC >3u/dag
Trillingen Trillend gereedschap >1u/dag ?
* niet voelbaar of zichtbaar
* voelbaar, maar niet zichtbaar
* zichtbaar onderarm, >4u/dag
* zichtbaar hele arm, >4u/dag
Rijden industriële voertuigen >2u/dag
Energetische overbelasting Buiten adem >6u ?
Kans op overhitting ?
Energetische onderbelasting Meer dan 75% tijd zitten ?
* langer dan 1,5u zonder pauze (7.5min)
* minder dan 3x/uur rechtstaan
Gezondheidsklachten Aanwezig ?

Voorbeeld

Ijses inpakken (filmpje)

Ijsjes inpakken houdingen

Voorbeeld checklist fysieke belasting

Tillen. Een volle doos ijsjes boven het hoofd weggezet op een tweede transportband. Omdat de frequentie, duur en gewicht laag blijven is het risico op overbelasting gering en dient dit niet verder onderzocht te worden.

Harm-Arm taken. Deze taak komt bijna de hele dag voor met een hoog aantal handbewegingen per minuut. De pols is meer dan 50% van de tijd in een niet-neutrale houding. Daarom dient dit verder geëvalueerd te worden. In Nederland is hiervoor de HARM methode ontwikkeld.

De werkhouding is ongunstig vermits tijdens het zitten de rug meer dan 1 uur gedraaid is. Dit dient verder bekeken te worden, met bijvoorbeeld de WHI methode.

Het langdurig zitten of energetische onderbelasting is zeker aanwezig bij het inpakken van de ijsjes. Er zijn slechts twee pauzes van 10 minuten en een middagpauze. Tijdens het werk dient het tempo van de band gevolgd te worden en kunnen de medewerkers niet even rechtstaan. De aanwezigheid van gezondheidsklachten is dan te verwachten. De oorzaken dienen onderzocht te worden.