NIOSH methode

Wat doet NIOSH methode?

Het Amerikaanse ‘National Institute of Occupational Safety and Health’ (NIOSH) ontwikkelde deze methode om het risico op overbelasting door tillen van lasten te beoordelen. Ze vertrekt van een maximum gewicht van 23kg in optimale omstandigheden. Voor de reële werksituatie wordt een maximum aanbevolen gewicht berekend in functie van de omstandigheden. Dit is de “recommended weight limit”. De lift index tot slot is de verhouding van het reële gewicht ten opzichte van dit berekende maximum gewicht. Dit bepaalt het risico op overbelasting.

Optimale omstandigheden: 23kg

Ondanks mechanisering en automatisering komt handmatig tillen nog steeds veel voor. Tillen wordt gezien als een belangrijke oorzaak van rugklachten. Als handmatig tillen van zware lasten nodig is, moeten optimale omstandigheden worden gerealiseerd:

 • De last moet dichtbij het lichaam kunnen worden gehouden
 • De last moet zich bij het oppakken op een hoogte van ongeveer 75 cm bevinden
 • De verticale verplaatsingsafstand van de last mag niet meer zijn dan 25 cm
 • De last moet met twee handen kunnen worden opgepakt
 • De houding moet vrij kunnen worden gekozen
 • De romp mag tijdens het tillen niet worden gedraaid

Recommended weight limit

Voor het bepalen van de recommended weight limit of het maximum aanbevolen gewicht, wordt gekeken naar de reële werkomstandigheden . Hierbij wordt rekening gehouden met de volgende factoren:

 • H: horizontale afstand van de last tot enkels
 • V: verticale afstand van de last tot enkels
 • D: verticale verplaatsingsafstand van de last
 • A: romprotatie, asymmetriefactor
 • F: tilfrequentie
 • C: contact met de last

In optimale omstandigheden bedraagt het aanbevolen gewicht dan 23 kg. Dit gewicht wordt vermenigvuldigd met de 6 factoren die variëren tussen 0 en 1 (de optimale situatie).

RWL = 23kg * Hf * Vf * Df * Af * Ff * Cf

 • Hf = 25/H (minimaal 25cm tot maximaal 63 cm)
 • Vf = 1 – 0.003 x |V-75| (maximaal 175 cm)
 • Df = 0.82 + 4.5/D (verplaatsing < 25cm, dan Df = 1)
 • Af = 1 – 0.0032 A (in °) (rotatie moet < 125° zijn)
 • Ff = aantal keer per minuut, zie tabel (minstens 0,2)
 • Cf = zie tabel

NIOSH werkblad (.pdf)
NIOSH Calculator
NIOSH tabellen

Lift Index

De lift index is de verhouding tussen het gewicht dat effectief getild wordt en het aanbevolen gewicht. Deze waarde geldt als risico-indicator:

< 1 : geen probleem
1-2 : verhoogd risico op rugklachten, aanpassingen zijn nodig
> 2 : sterk verhoogd risico op rugklachten, onmiddellijk aanpassen

 

Interpretatie

Het uitgangspunt van de NIOSH-norm is dat het grootste deel van de bevolking (99% van de mannen en 75% van de vrouwen) zonder gezondheidsrisico de tilhandeling kan uitvoeren. Deze grens zou overeenkomen met een drukkracht van 3400 N op de tussenwervelschijf van L5-S1 of een energieverbruik van 3.5 kcal/min.

De NIOSH methode kan alleen gebruikt worden onder volgende voorwaarden: houding vrij kunnen kiezen, met twee handen tillen, normale temperaturen en tillen met een gecontroleerde snelheid. Voor situaties die niet voldoen aan de voorwaarden levert de NIOSH methode te hoge grenswaarden.

Voorbeeld:

Voorbeeld oefening

 

Ingevuld voorbeeld NIOSH methode

RWL begin = 23 x 0,47 x 0,889 x 0,856 x 1 x 0,85 x 1 = 7,02

RWL einde = 23 x 0 x 0,745 x 0,856 x 1 x 0,85 x 1 = 0

LI begin = 20 / 7,02 = 2,85

LI einde = 0

Deze taak is op het begin al te belastend voor de werknemer en kan leiden tot overbelastingsklachten. Voor de eindpositie scoort de horizontale factor 0. De reden hiervoor is dat de horizontale afstand ten opzichte van de voeten meer dan 63 cm bedraagt. De NIOSH formule gaat er vanuit dat dan niet meer in evenwicht kan tillen en keurt deze situatie dus direct af.

Wanneer een duidelijke controle van de last nodig is op het einde van de beweging, moet de werknemer een aanzienlijke kracht uitoefenen om het gewicht te vertragen. Daarom wordt het aanbevolen maximum gewicht en de lift index zowel in de begin- als eindpositie berekend. De laagste waarde van de twee wordt dan gebruikt om de hele tilbeweging te beoordelen. Dit is het geval wanneer:

 • men moet de last herpakken naar het einde van het heffen toe
 • men moet de last even stilhouden op het einde
 • men moet de last positioneren of begeleiden op het einde (zie voorbeeld).

Info: Handleiding NIOSH