Liberty Mutual trekken en duwen

Liberty Mutual calculator trekken en duwen

De Liberty Mutual calculator trekken en duwen berekent de grenswaarden voor de gemeten trek- en duwkrachten. Ze vervangen sinds 2021 de Snook tabellen.

Invullen

Op basis van de reële werkomstandigheden vult men de verticale hoogte van het handvat, de horizontale verplaatsingsafstand en de frequentie in. De grenswaarden die aanvaardbaar zijn voor 90% van de mannen of 75 en 90% van de vrouwen worden vervolgens automatisch berekend.

Verticale hoogte

Bij een kar met een horizontaal handvat is deze maat gemakkelijk te bepalen. Men meet dan vanaf de grond tot het centrum van de duwbaar. Met een verticaal handvat of de dissel van een transpallet echter kan men zelf een optimale hoogte kiezen. In dat geval vult men 1,01m in. Dit levert de meest optimale factor op.

De ingegeven waarden moet liggen tussen 0,58 en 1,33m voor vrouwen en tussen 0,63 en 1,44m voor mannen. De labometingen van trekken en duwen zijn gebeurd op vuisthoogte – 15cm, midden tussen vuist- en ellebooghoogte en schouderhoogte van elke proefpersoon. In de formule berekent men de maximum aanvaardbare kracht voor de gemiddelde man of vrouw, vandaar hun grenswaarden.

Horizontale verplaatsing

De verplaatsing is hoe ver men de kar elke keer duwt of een transpallet trekt. Deze afstand dient zich te bevinden tussen 2,1 en 61 meter zoals ook in de oude Snook tabellen. Bij langere afstanden gaat de vermoeidheid of de fysiologische grenzen meer doorwegen. Daarom wordt er voor de horizontale afstand een bijkomende grenswaarde ingevoerd. Men mag op dagbasis bekeken maximaal 10m/min trekken of duwen voor vrouwen of 15m/min voor mannen.

Frequentie

De Liberty Mutual grenswaarden trekken en duwen zijn toepasbare voor een ruime range aan frequenties. Dit kan variëren van 1x/8u tot maximaal 10x/minuut. De frequentie wordt uitgedrukt als het aantal keer trekken/duwen per minuut. Bij frequent duwen is dat geen probleem. Bij lage frequentie, zoals 4x/uur, moet men dus omrekenen= 4/60 = 0,066. Een handige waarde om te onthouden is de frequentie van 1 keer per 8 uur: 0,0021. Zo kan je ook rekenen met het aantal keer trekken en duwen per dag.

Grenswaarden

De Liberty Mutual calculator trekken en duwen berekent de grenswaarden. In het ontwerp streeft men naar een werksituatie die aanvaardbaar is voor 90% van de vrouwen. Liberty Mutual gaat ervan uit dat taak die aanvaardbaar is voor 75% van de vrouwen overbelastingsklachten voorkomt voor mannen en vrouwen.

De Liberty Mutual formule berekent eigenlijk de maximum aanvaardbare kracht voor de gemiddelde man en vrouw. Dat is percentiel 50. Door de gegeven variatiecoëfficiënt te vermenigvuldigen met deze gemiddelde waarde, kent men de standaarddeviatie (SD). Daarmee kan men dan berekenen voor hoeveel % van de mannen of vrouwen een gemeten kracht aanvaardbaar is. Omgekeerd kan men ook de grenswaarden voor 75% of 90% van de populatie uitrekenen. Dat is wat deze calculator doet.

Bron: Potvin ea 2021 The Liberty Mutual manual materials handling (LM-MMH) equations. Ergonomics.
Webiste: https://libertymmhtables.libertymutual.com

* Calculators:
KIM tillenKIM trekken en duwenKIM repetitief werkenVerV tool staand werken
NIOSH Liberty Mutual trekken en duwen


* Trekkrachten meten:
Hoe metendynamometerOhio State richtlijnenISO11228-2EN1005-3