Repetitief werken calculator

KIM repetitief werken calculator

De KIM repetitief werken calculator laat toe om snel het risico op overbelasting te kwantificeren met de KIM methode. Je vult alle parameters in en de risicoscore verschijnt automatisch.

Duur

Dit is het aantal uren per dag dat men effectief een taak met repetitief werk uitvoert. Wanneer men meerdere taken met repetitief werk uitvoert op een dag, maakt men de berekening per taak. Daarna combineert men de taken in de multi KIM methode.

Herhaling en duur

Repetitief werken gaat veelal gepaard met een lage (0-1kg) of middelmatige kracht (1-3kg). Het gewicht van het werkstuk is daarbij een goede graadmeter. Daarna evolueert men steeds een standaardminuut van de taak en telt het aantal handbewegingen. Voor houden neemt men enkel de periodes van minstens 4 seconden continu houden in rekening.

Hoge handkrachten

Bij gewichten boven de 3kg moet men kijken naar de KIM tillen. Toch kunnen er tijdens een cyclus van repetitief werken hoge handkrachten vereist zijn. Dat kan zijn bij het snijden, draaien, drukken, slaan,… Handkrachten drukt men uit als percentage van de maximale kracht: hoog (<50%), zeer hoog (<80%) en piekkrachten (>80%). Toch probeert men deze best preventief te vermijden.

Grip

De grip wordt in de handleiding bepaald door twee factoren: de grip op het werkstuk en de aanwezigheid van een ontworpen handgreep. De grip op het werkstuk kan droog, vochtig of vuil zijn. Deze toestand van de grip is het meest bepalend. Daarnaast kan een handgreep ontworpen zijn, kan er door de vorm van het werkstuk zijn of is deze gewoon afwezig.

Omstandigheden

De factor omstandigheden beoordeelt de omgevingsfactoren van verlichting, geluid en klimaat voor zover ze een impact hebben op repetitief werk. Dit kan een beperkte zichtbaarheid van details zijn of concentratieproblemen door het lawaai. Tocht, koude en vocht steeds verzwarende omstandigheden.

Houding handen

Extreme posities met de handen betekenen een extra belasting. Daarbij is het bepalend hoe vaak dat deze voorkomen tijdens een standaardcyclus. Dat kan men uitdrukken als percentage van de tijd of handbewegingen: zelden (<25%), soms (<50%), vaak (>50%) en continu (>80%). Dit kan eventueel ook van toepassing zijn op de armen/ellebogen.

Lichaamshouding

De lichaamshouding is een overkoepelende parameter voor de houding van de rug/nek, de houding van de schouder en het statische karakter van het zitten of staan. Het gaat hier over typische houdingen die standaard voorkomen. De houding van de schouder kijkt hoe vaak men hoog of ver moet reiken. Hetzelfde geldt voor het buigen of draaien met de rug of het hoofd. Het statische karakter hangt dan weer af van de hoeveelheid afwisseling tussen zitten of staan.

Organisatie

De organisatie bekijkt de afwisseling doorheen de dag ofwel hoeveel uur per dag men effectief repetitief werk uitvoert. De factor duur bekijkt men op het niveau van de taak, de factor organisatie kijkt over de repetitieve taken heen. Wanneer men de hele dag dezelfde repetitieve taak uitvoert, zijn de duur en organisatie hetzelfde.

De KIM repetitief werken calculator berekent automatisch de risicoscore. Door de parameters aan te passen, kan je ook makkelijk het effect van een preventiemaatregel berekenen. Een KIM score tot 50 punten is aanvaardbaar voor de gemiddelde medewerkers, tussen 50 en 100 punten betekent een verhoogd risico voor de gemiddelde medewerker en boven de 100 punten is dat voor alle medewerkers het geval.

* Calculators:
KIM tillenKIM trekken en duwenKIM repetitief werkenVerV tool staand werken
NIOSH Liberty Mutual trekken en duwen

* KIM:
KIM methodeKIM tillenKIM trekken en duwenKIM repetitief werkenmulti KIM