KIM tillen calculator

KIM tillen calculator

Met de KIM tillen calculator kan je snel de KIM score berekenen voor het risico tillen. Je voegt alle parameters in en de calculator berekent automatisch de risicoscore.


Frequentie

Hier vul je het aantal tilhandelingen per dag in. De KIM methode houdt geen rekening met de tijdsspanne waarop je deze tilhandelingen uitvoert. Als je meerdere taken op een dag wil combineren waarbij je moet tillen, gebruik je de multi KIM methode.

Gewicht

De factor gewicht is het aantal kg (last + verpakking) die je moet tillen. Hier maakt de methode een onderscheid tussen mannen en vrouwen. Inclusieve ergonomie gaat ervan uit dat de belasting ook aanvaardbaar is voor vrouwen. Bij verschillende gewichten binnen een taak, neem je het (gewogen) gemiddelde gewicht.

Grijpwijze

Deze factor gaat over de gewichtsverdeling over beide handen. Hiervoor bekijkt men het moment waarop men effectief het gewicht tilt. Een gewicht gelijk verdeeld over beide handen, is dan het minst belastend. De grijpwijze is dus niet te verwarren met de factor “grip”, die bij omstandigheden aan bod komt.

Houding

Hier bekijkt men eerst naar de houding van de rug. Dit doe je voor het begin van tilhandeling en daarna voor het einde. De combinatie levert de houdingsscore op. Daarna beoordeelt men de extra houdingsfactor: draaien met de rug, ver reiken, tillen boven ellebooghoogte en tillen boven schouderhoogte. Om een gedraaide rug te beoordelen trekt men een loodlijn tussen de voeten. Wanneer de last of de handen zich opzij van deze loodlijn bevinden, dan is er een torsie aanwezig. Ver reiken definieert de handleiding dan weer als “17cm van de borst”. Om praktische redenen is dit verruimd in de calculator.

Omstandigheden

Bij de factor omstandigheden bekijk je een hele reeks verzwarende factoren voor het tillen van lasten. De grip gaat over de houvast die men heeft op het voorwerp. Ruimte betekent in de eerste plaats voldoende plaats hebben om een goede houding aan te nemen, maar ook over de stabiliteit van de ondergrond. De omgeving heeft invloed op onze spieren en kledij kan dan weer de bewegingsvrijheid beperken. Tot slot is er nog het dragen en het tillen met extreme polshoudingen.

Organisatie

Voor de factor organisatie bekijkt de afwisseling doorheen de dag ofwel hoeveel uur per dag men effectief tilt. Wanneer men vijf stuks per uur tilt en de rest van de tijd assembleert, dan zal de effectieve tiltijd minder dan twee uur zijn. Er is voldoende afwisseling tussen het tillen. Wanneer men later het repetitief werken beoordeelt, dan zal dat niet het geval zijn.

De KIM tillen calculator berekent dan automatisch de risicoscore. Door de parameters aan te passen, kan je ook makkelijk het effect van een preventiemaatregel berekenen. Een KIM score tot 50 punten is aanvaardbaar voor de gemiddelde medewerkers, tussen 50 en 100 punten betekent een verhoogd risico voor de gemiddelde medewerker en boven de 100 punten is dat voor alle medewerkers het geval.

* Calculators:
KIM tillenKIM trekken en duwenKIM repetitief werkenVerV tool staand werken
NIOSH Liberty Mutual trekken en duwen

* KIM:
KIM methodeKIM tillenKIM trekken en duwenKIM repetitief werkenmulti KIM