NIOSH parameters

NIOSH calculator

De NIOSH calculator berekent het maximale tilgewicht. Hiervoor dient men de verschillende parameters op te meten en in te vullen. Dit doet men telkens voor de begin- en eindpositie van het tillen.


Doelgroep

De NIOSH methode gaat uit van een referentiegewicht van 23kg in optimale omstandigheden. Dit is aanvaardbaar voor 90% van de werkende populatie, ofwel 99% van de mannen en 75% van de vrouwen. In de internationale normen wordt dit vaak afgerond naar 25kg. Ze voorzien wel de mogelijkheid om de doelgroep te kiezen, wat in deze calculator is opgenomen.

H – horizontale afstand

De horizontale afstand is gemeten vanaf het middelpunt tussen de twee voeten tot aan het zwaartepunt van de last. Om het middelpunt te kennen, trekt men een lijn tussen de twee binnenenkels. De maximale reikafstand is 63cm in de NIOSH methode.


V – verticale hoogte

De verticale hoogte van de last meet men vanaf de grond tot aan de handen. De optimale hoogte is in de NIOSH methode 75cm. De maximale hoogte waarop men mag tillen, is 1m75.

D – verticale verplaatsing

De verticale verplaatsing is het verschil in verticale hoogte op het begin en op het einde van de tilhandeling. Het is over welke afstand de last in verticale richting wordt verplaatst. Wanneer dit minder dan 25cm bedraagt, is dat optimaal.

F – frequentie

De frequentie is het aantal keer tillen per minuut. De minimale frequentie is 0,2 ofwel één keer om de vijf minuten. Deze parameter wordt steeds gecombineerd met de duur van het tillen of de herstelperiode tussen het tillen.

A – asymmetrie of torsie

De asymmetrie is een maat voor de torsie of draaiing van de rug. Hiervoor bekijkt men de hoek van de last ten opzichte van de loodlijn tussen de voeten. Wanneer de voeten naar de last wijzen, is de hoek 0°.

C – contact met de last

Een compacte last met een handvat, heeft een “goede grip” of contact. Een “redelijke grip” is van toepassing bij een compacte last die men met een haakgreep (vingers 90° gebogen) kan opnemen. Wanneer dit niet mogelijk is of bij grote volumes, dan is het contact met de last “slecht”.

Om de toepasbaarheid van de NIOSH methode te verruimen zijn er in de internationale normen extra factoren toegevoegd aan de berekening. ISO11228-1 en EN1005-2 voegen zo volgende factoren toe: tillen met één hand, tillen met twee personen, tillen gedurende meer dan 8 uren en een factor toe als er bijkomende fysieke taken zijn.

Aantal handen

De NIOSH methode gaat uit van het tillen met twee handen. Wanneer men toch met één hand moet tillen, kan een factor x0,6 gebruikt worden ofwel de Ohio State richtlijnen voor éénhandig tillen.

Aantal personen

Het maximum gewicht voor het tillen met twee personen, is niet zomaar het dubbele van het tillen met één persoon. Daarvoor wordt een correctiefactor ingevoerd van 0,85. In optimale omstandigheden kan men dan 39kg tillen met twee personen. De formule rekent met het gewicht voor twee personen.

Extra uren

In een flexibele economie duren werkdagen soms langer dan de klassieke 8 uren. Dat betekent uiteraard meer tilhandelingen en vermoeidheid op een dag. Dit kan men ook in rekening nemen in de NIOSH calculator.

Bijkomende fysieke taken

De NIOSH calculator kijkt enkel naar het tillen. Wanneer men dit echter moet combineren met andere fysieke taken, zoals trekken en duwen bijvoorbeeld, dan zal de totale rugbelasting uiteraard hoger zijn. De EN1005-2 voorziet hiervoor een factor van x0,80.

Maximaal tilgewicht

De NIOSH calculator berekent het maximale tilgewicht in de opgemeten werksituatie. In optimale omstandigheden is dit 23kg voor 90% van de werkende populatie. Hoe ongunstiger de omstandigheden, hoe lager dit maximum gewicht zal zijn.

De lift index is dan de verhouding van het reële gewicht ten opzichte van het berekende maximum gewicht. Ideaal is het reële gewicht kleiner en de lift index dus kleiner dan 1. Wanneer het reële gewicht meer dan dubbel zo hoog is dan het maximum gewicht, dan is er een hoog risico op overbelasting.

* Calculators:
KIM tillenKIM trekken en duwenKIM repetitief werkenVerV tool staand werken
NIOSH Liberty Mutual trekken en duwen


* Tillen:
NIOSH methode multi NIOSH EN1005-2 normISO11228-1 norm
KIM methode MAC Lifft3D SSPP
Ohio State richtlijnen