KIM trekken en duwen calculator

KIM trekken en duwen calculator

Met deze KIM trekken en duwen calculator kan je automatische de kwantitatieve risicoscore op overbelasting berekenen. Uit het participatieve gesprek met de medewerkers haal je de nodig info:

Afstand

De afstand staat voor het totaal aantal meter op dagbasis dat men moet trekken of duwen. Men telt dus alle afstanden met elkaar op per persoon. Het gaat hier over manueel trekken en duwen, dus met een aangedreven oplossing is dit risico niet van toepassing.

Gewicht

Na het selecteren van het type transportmiddel bepaalt men het totaalgewicht dat men moet trekken of duwen. Dit is het gewicht van de belasting en het transportmiddel samen. Bij zware gewichten kan deze factor leiden tot heel hoge risicoscores. Men heeft immers een soort maximum gewicht per type kar ingevoerd.

Ondergrond

Een harde, vlakke en gladde ondergrond is optimaal om te trekken en duwen. Hoe minder goed de ondergrond, hoe hoger het risico op overbelasting. Hellingen zijn steeds te vermijden bij trekken of duwen. Vanaf een helling van 2° wordt dit extra aangerekend.

Omstandigheden

Ongunstige omstandigheden zijn een aantal verzwarende factoren bij het trekken en duwen: stoppen met of zonder het inzetten van het lichaamsgewicht, manoeuvreren of nauwkeurig positioneren waarbij men veel moet bijsturen, verhoogde snelheid of kracht. Hier kiest men alle ongunstige omstandigheden die van toepassing zijn.

Transportmiddel

Een handvat op het transportmiddel en wielen zijn belangrijke eigenschappen bij het trekken en duwen. Wanneer er een helling is, dient het transportmiddel ook een rem te hebben. Ook hier kan men alle ongunstige eigenschappen aanduiden.

Houding

Duwen met een rechte rug is uiteraard het minst belastend. Duwen is ook beter dan trekken. Hoe lager het handgreep zich bevindt, hoe meer men de rug moet buigen en hoe slechter de houdingsscore. Beperkt zicht of beperkte beenruimte leiden tot gedwongen houding met veel draaiing in de rug.

Organisatie

Hier bekijkt men de effectieve duur van duwen of trekken op dagbasis. Bij minder dan 2 uur per dag is er veel afwisseling met andere deeltaken. Een ongunstige organisatie betekent dat men meer dan 5 uur op dagbasis moet trekken of duwen.

Risicoscore

De KIM trekken en duwen calculator berekent automatisch de risicoscore. Voordeel van de KIM tools is dat de risicoscore steeds op eenzelfde schaal wordt uitgedrukt. Minder dan 50 punten betekent een laag risico op overbelasting. Tussen 50 en 100 punten is het risico verhoogd voor de gemiddelde medewerker en zijn maatregelen nodig. Bij meer dan 100 punten is de situatie voor niemand aanvaardbaar en zijn oplossingen noodzakelijk.

* Calculators:
KIM tillenKIM trekken en duwenKIM repetitief werkenVerV tool staand werken
NIOSH Liberty Mutual trekken en duwen

* KIM:
KIM methodeKIM tillenKIM trekken en duwenKIM repetitief werkenmulti KIM

* Trekken/duwen:
RisicoanalyseLiberty Mutual formulesISO11228-2 Ohio State richtlijnen oplossingen