Liberty Mutual formules manueel hanteren van lasten

Liberty Mutual manueel hanteren van lasten

De Liberty Mutual formules voor het manueel hanteren van lasten zijn een update van de gekende Snook tabellen. Deze waren de referentie voor de risicobeoordeling van het trekken en duwen. De Liberty Mutual formules berekenen grenswaarden voor het tillen, neerzetten, dragen, trekken en duwen. De data zijn gebaseerd op psychofysische metingen. Deze bestuderen de relatie tussen de intensiteit van een prikkel en de perceptie ervan. Men vraagt dus welke belasting iemand aanvaardbaar vindt om een hele dag (8 uur) uit te voeren of vol te houden. Het onderzoeksinstituut van deze Amerikaanse verzekeraar is wel in 2017 opgedoekt.

Liberty Mutual trekken en duwen calculator

Update 2021

De nieuwe Liberty Mutual formules brengen 40 jaar van onderzoek van psychofysische metingen samen. De data voor de tabellen van Snook & Ciriello van 1991 werden aangevuld met resultaten van 12 nieuwe studies. Daardoor kan men veel meer proefpersonen en situaties combineren. De formules volgen het stramien van de NIOSH methode. De maximum aanvaardbare kracht is een referentiewaarde vermenigvuldigd met verschillende risicofactoren: MAL = RL * V * H * F (*D).

  • MAL: maximaal aanvaardbare gewicht (maximum acceptable load)
  • RL: referentiewaarde
  • V: verticale hoogte
  • H: horizontale afstand
  • F: frequentie
  • D: verticale verplaatsing (enkel bij tillen en neerzetten)

Andere nieuwigheid is dat men de data niet meer in tabellen weergeeft, maar in 12 formules. In de Snook tabellen kon men kiezen tussen gedefinieerde hoogtes, afstanden en frequenties. Voor tussenliggende waarden moest men dan interpoleren. Dat is nu verleden tijd, met de formules kan men de exacte waarden uit de praktijksituatie ingeven. Het resultaat is een maximum aanvaardbare belasting voor percentiel 50. Samen met de standaarddeviatie kan men dan berekenen voor hoeveel % van de mannen of vrouwen een bepaalde kracht aanvaardbaar is ofwel de grenswaarde voor 90% van de populatie.

Kar met worsten salami.

Voorbeeld

Bij de productie van worsten salami hangt de operator deze op een kar. Na 15 minuten is de kar vol en rijdt men de volle kar naar een gekoelde stockageruimte over een afstand van 35m. De vereiste duwkracht is 24kg bij het starten. Eens de kar in beweging is, is de gemeten volhoudkracht 13kg. De horizontale duwbaar van de kar bevindt zich op een hoogte van 95cm.

 In de calculator dient men drie parameters in te vullen:

  • Verticale hoogte handvat: 0,95
  • Horizontale duwafstand: 35
  • Frequentie: 4x/60min of 0,066x/min

Een startkracht van 24kg is aanvaardbaar voor 90% van de mannen. Voor vrouwen echter is dit een te zware belasting. De aanvaardbare grens voor 75% van de vrouwen ligt immers op 20,1kg.

Voor de volhoudkrachten tekent zich eenzelfde patroon af. Een aangehouden duwkracht van 13kg is aanvaardbaar voor meer dan 90% van de mannen, maar niet voor 75% van de vrouwen. Aandrijving is dan een voor de hand liggende oplossing om het manueel duwen bij de bron aan te pakken.

Sterke punten

Nieuwe data

Door het toevoegen van meer recente onderzoeksgegevens zijn er data van meer proefpersonen, wat leidt tot meer nauwkeurige grenswaarden. Bovendien maken de recente data ook een seculaire trend zichtbaar. De belastbaarheid van de medewerkers is voor de mannen afgenomen met de jaren. Geen goed nieuws, maar wel belangrijk om rekening mee te houden.

Geïntegreerde meting

De kracht van het meten van trek- en duwkracht is dat men de effectieve belasting op het lichaam meet. Bij duwen en trekken is de fysieke belasting een samenspel van wielen, ondergrond en gewicht. Deze combinatie van deze factoren is moeilijk te voorspellen door ze afzonderlijk te beoordelen. Met een meting van de kracht meet je het totaaleffect van al deze parameters.

Expertniveau

De Liberty Mutual formules of de voormalige Snook tabellen zijn de referentie voor het beoordelen van trekken en duwen op expertniveau. De internationale ISO norm rond trekken en duwen (ISO11228-2) verwijst ook naar deze grenswaarden. De expert heeft nu bovendien formules waarbij alle situaties nauwkeurig kunnen berekend worden en er niet meer geïnterpoleerd moet worden.

Aandachtspunten

Duwen met twee handen

Een voorwaarde voor het toepassen van de Liberty Mutual formules is het trekken en duwen met twee handen waarbij het hele lichaamsgewicht wordt ingezet. Voor het trekken of duwen met één hand en het draaien kan men beter de Ohio State richtlijnen trekken en duwen toepassen. Voor trekken en duwen vanuit de armen geeft de EN1005-3 enkele grenswaarden.

Tillen en dragen

De Liberty Mutual formules gaan naast trekken en duwen ook over het tillen en dragen. In België zijn deze grenswaarden veel minder ingeburgerd. Als referentie voor het tillen geldt immers de NIOSH methode. Toch zitten er grenswaarden van psychofysische metingen ook in deze methode verwerkt. Voor het dragen is er geen echte methode gangbaar en kunnen de tabellen dus wel dienen.

Gestandaardiseerde manier van meten

Trek- en duwkracht kan men meten met een dynamometer. De ISO11228-2 beschrijft een gestandaardiseerde manier om de krachten te meten. Op die manier beoordeelt men de belasting van de werkpost en niet het gedrag van de operator. Het gemiddelde van consistente volhoudkrachten of de hoogste waarde van consistente startkrachten kan men vergelijken met de Liberty Mutual grenswaarden.

Bron: Potvin ea 2021 The Liberty Mutual manual materials handling (LM-MMH) equations. Ergonomics.
Webiste: https://libertymmhtables.libertymutual.com