NIOSH parameters

NIOSH methode

Wat doet NIOSH methode?

NIOSH is het Amerikaanse “National Institute of Occupational Safety and Health” en ontwikkelde deze methode om het risico op overbelasting door het tillen van lasten te beoordelen. Ze vertrekt daarbij van een maximum gewicht van 23kg in optimale omstandigheden. Voor de reële werksituatie berekent de NIOSH methode dan een maximum aanbevolen gewicht in functie van de omstandigheden. Dit is de “recommended weight limit”. De lift index tot slot is de verhouding van het reële gewicht ten opzichte van dit berekende maximum gewicht. Dit bepaalt het risico op overbelasting.

Optimale omstandigheden: 23kg

Ondanks mechanisering en automatisering komt handmatig tillen nog steeds veel voor. Tillen is nochtans een belangrijke oorzaak van rugklachten. Als handmatig tillen van zware lasten nodig is, moet men streven naar optimale omstandigheden:

 • Last dichtbij het lichaam
 • Gewicht bevindt zich bij het oppakken op een hoogte van ongeveer 75 cm
 • Verticale verplaatsingsafstand van de last is niet meer zijn dan 25 cm
 • Last wordt met twee handen opgepakt
 • Houding kan vrij gekozen worden
 • Romp is tijdens het tillen niet gedraaid

Recommended weight limit

Voor het bepalen van de recommended weight limit of het maximum aanbevolen gewicht, neemt men de reële werkomstandigheden in rekening. Hierbij wordt gekeken naar volgende factoren:

 • H: horizontale afstand van de last tot enkels
 • V: verticale afstand van de last tot enkels
 • D: verticale verplaatsingsafstand van de last
 • A: romprotatie, asymmetriefactor
 • F: tilfrequentie
 • C: contact met de last

In optimale omstandigheden bedraagt het aanbevolen gewicht dan 23 kg. Dit gewicht wordt vervolgens vermenigvuldigd met de 6 factoren die variëren tussen 0 en 1 (de optimale situatie).

RWL = 23kg * Hf * Vf * Df * Af * Ff * Cf

 • Hf = 25/H (minimaal 25cm tot maximaal 63 cm)
 • Vf = 1 – 0.003 x |V-75| (maximaal 175 cm)
 • Df = 0.82 + 4.5/D (verplaatsing < 25cm, dan Df = 1)
 • Af = 1 – 0.0032 A (in °) (rotatie moet < 125° zijn)
 • Ff = aantal keer per minuut, zie tabel (minstens 0,2)
 • Cf = zie tabel

NIOSH calculator
NIOSH tabellen

Lift Index

De lift index is de verhouding tussen het gewicht dat effectief getild wordt en het aanbevolen gewicht. Deze waarde geldt als risico-indicator:

< 1 : geen probleem
1-2 : verhoogd risico op rugklachten, aanpassingen zijn nodig
> 2 : sterk verhoogd risico op rugklachten, onmiddellijk aanpassen

Interpretatie

Het uitgangspunt van de NIOSH methode is dat het grootste deel van de bevolking (99% van de mannen en 75% van de vrouwen) zonder gezondheidsrisico de tilhandeling kan uitvoeren. Deze grens zou overeenkomen met een drukkracht van 3400 N op de tussenwervelschijf van L5-S1 of een energieverbruik van 3.5 kcal/min.

De NIOSH methode kan alleen gebruikt worden onder volgende voorwaarden: men kan de houding vrij kiezen, met twee handen tillen, normale temperaturen en tillen met een gecontroleerde snelheid. Voor situaties die niet voldoen aan deze voorwaarden levert de NIOSH methode immers te hoge grenswaarden.

Voorbeeld NIOSH:

NIOSH oefening
Ingevuld voorbeeld NIOSH methode

RWL begin = 23 x 0,47 x 0,889 x 0,856 x 1 x 0,85 x 1 = 7,02

RWL einde = 23 x 0 x 0,745 x 0,856 x 1 x 0,85 x 1 = 0

LI begin = 20 / 7,02 = 2,85

LI einde = 0

Deze taak is op het begin reeds te belastend voor de werknemer en kan leiden tot overbelasting. Voor de eindpositie scoort de horizontale factor namelijk 0. Reden hiervoor is dat de horizontale afstand ten opzichte van de voeten meer dan 63 cm bedraagt. De NIOSH formule gaat er dan vanuit dat niet meer in evenwicht kan tillen en keurt deze situatie dus direct af.

Wanneer een duidelijke controle van de last nodig is op het einde van de beweging, moet de werknemer een aanzienlijke kracht uitoefenen om het gewicht te vertragen. Daarom wordt het aanbevolen maximum gewicht en de lift index zowel in de begin- als eindpositie berekend. De laagste waarde van de twee wordt dan gebruikt om de hele beweging te beoordelen. Dit is het geval wanneer:

 • herpakken van de gewicht naar het einde van het heffen toe
 • last even stilhouden op het einde
 • gewicht positioneren of begeleiden op het einde (zie voorbeeld)

Internationale standaard

De NIOSH methode vormt ook de basis voor internationale normen zoals ISO11228-1 en EN1005-2. Voor de volwassen werkpopulatie hanteren deze normen weliswaar een startgewicht van 25kg. Dat is dan aanvaardbaar voor 95% van de mannen en 70% van de vrouwen. De NIOSH methode geldt als internationale referentie om het tillen van lasten te beoordelen. Ondanks wetenschappelijke bedenkingen rond het bepalen van de drukbelasting, voorspelt de methode toch goed de kans op rugklachten.

Info: Handleiding NIOSH

* Tillen:
NIOSH methode multi NIOSH EN1005-2 normISO11228-1 norm
KIM methode MAC Lifft3D SSPP
Ohio State richtlijnen
* Calculator:
NIOSH calculatorLiberty MutualDraaggewichtKIM tillen