3D SSPP

3D SSPP

Wat doet 3D SSPP?

Het programma 3D SSPP, 3D Static Strength Prediction Program [download], is ontwikkeld aan de universiteit van Michigan. Het berekent de vereiste statische krachten in alle gewrichten voor taken zoals heffen en tillen, trekken en duwen. Voor de lage rug wordt specifiek de uitgeoefende drukkracht op de tussenwervelschijven weergegeven. Het resultaat is hoeveel % van de mannen en vrouwen de nodige krachten kunnen uitoefenen bij de beschreven taak. De drukkracht in de lage rug worden vergeleken met de grenswaarde uit de NIOSH methode (3400N).

Hoe werkt 3D SSPP?

3D SSPP is vooral bruikbaar in de analyse van “trage” bewegingen, bijvoorbeeld het tillen van zware lasten. De biomechanische berekeningen verwaarlozen immers het effect van versnelling en momenten. Dynamische taken worden daarom best opgesplitst in “statische” deeltaken, die elk apart worden geëvalueerd.

Stap 1: Verzamelen van informatie

Onder de rubriek “task input” kunnen gegevens over antropometrie, de last en de houding ingegeven worden. Het geslacht, lengte en gewicht van de werknemer kan ingevoerd worden (“anthropometry”). Voor de last is het gewicht en de richting van de kracht van belang (“hand loads”). Om de houding te selecteren, bestaan er meerdere mogelijkheden.

Stap 2: Bepaal de houding

Het schatten van de gewrichtshoeken kan op drie manieren gebeuren. Door de plaats van de handen of de postie van de last ten opzichte van het lichaam in te geven, doet 3D SSPP automatisch een voorspelling van de houding. De houding van de 3D figuur die automatisch gegenereerd wordt, kan ook nog manueel aangepast worden tot de reële houding zoveel mogelijk benaderd wordt. Het meest correct blijft natuurlijk alle gewrichtshoeken afzonderlijk invoeren.

Stap 3: Analyse

Onder de rubriek “Reports” kunnen de uitslagen van de analyses teruggevonden worden:

  • Krachten en momenten per gewricht
  • Hoeveel % van de mensen deze kracht kunnen leveren
  • Drukkrachten lage rug

3D SSPP resultaten

Voordelen

Simuleren

3D SSPP kan gebruikt worden om de fysieke eisen van een werkpost te evalueren. Ook kunnen aanpassingen of nieuwe ontwerpen reeds op voorhand geëvalueerd worden vooraleer ze in werkelijkheid gemaakt worden. Het programma voorziet een simulatie op basis van de ingegeven antropometrie, houding en krachten. Een 3D grafische illustratie van de mens wordt automatisch gegenereerd.

Wetenschappelijk onderbouwd

Om de statische krachten per gewricht te bepalen wordt gebruik gemaakt van het biomechanisch model uit het boek “Occupational Biomechanics” van Chaffin (1999). Ook de 2D analyse van drukkrachten ter hoogte van L5/S1 (“Sagittal plane lowback analysis”) is hierop gebaseerd.
Om een opdeling te maken in componenten die bijdragen tot de drukkrachten in de lage rug, doet 3D SSPP ook een “3D low back analysis” ter hoogte van L4/L5. Dit verklaart waarom de resultaten tussen beide analyses lichtjes kunnen verschillen.

Nadeel

Vereenvoudiging realiteit

3DD SSPP is vooral goed in het beoordelen van statische houdingen. De realiteit is veelal dynamisch, waardoor de beoordeling steeds een vereenvoudiging is. 3D SSPP moet/mag daarom niet als enige methode gebruikt worden om een werkpost correct te ontwerpen. Andere criteria en en een professioneel oordeel blijven vereist.

Expertniveau

De software vraagt redelijk wat oefening om er vlot mee weg te kunnen. Vandaar dat deze methode past om een risicoanalyse op expertniveau uit te voeren.