ISO 11228-1 Tillen en dragen

De NBN ISO 11228-1 norm is van toepassing voor het tillen van lasten boven de drie kg en het wandelen met een gewicht aan een gemiddelde snelheid. Er wordt uitgegaan van één persoon die 8 uur per dag werkt in rechtopstaande houding zonder verschillende taken te combineren.

De absolute grenswaarden volgens deze norm zijn:
• maximum gewicht van 25 kg
• maximale frequentie van 15 keer per minuut
• maximaal totaal gewicht dragen van 10 000 kg per dag

Om een risicoanalyse uit te voeren wordt een methode voorgesteld, deels gebaseerd op de NIOSH methode. Er dienen vijf stappen doorlopen te worden:

Stap 1: Gewicht < 25 kg?
Stap 2: Gemiddeld gewicht toelaatbaar aan huidige frequentie?
Stap 3: Best en worst case situatie toelaatbaar volgens NIOSH-methode?
Stap 4: Totaal gewicht dragen < 10 000 kg?
Stap 5: Totaal gewicht dragen toelaatbaar per minuut, uur en dag?

Afstand Frequentie Kg/min Kg/u Kg/8u
20m 1x/min 15 750 6000
10m 2x/min 30 1500 10 000
4m 4x/min 60 3000 10 000
2m 6x/min 75 4500 10 000
1m 8x/min 120 7200 10 000

Tabel: Grenswaarden dragen van gewichten (stap 5).

Voorbeeld

In een magazijn werken mannen gedurende 8 uur per dag. Hun hoofdtaak is bestellingen klaarzetten voor groot warenhuizen. Dit bestaat voor 75% van de tijd uit het manueel hanteren van lasten en voor 25% van de tijd uit administratief werk. De gewichten die ze oppakken variëren tussen 1 en 24 kg aan een frequentie van vier keer per minuut. Er zijn geen handvatten aan de pakken voorzien. Ze worden op een pallet gestapeld met volgende afmetingen: 15 cm x 80 cm x 120 cm. De horizontale beginafstand bedraagt 20 cm op het begin van het pallet tot 1m op het einde ervan.

Stap 1 : Gewicht < 25 kg

In orde

Stap 2 : Gemiddeld gewicht van 9 kg aan frequentie 4 keer minuut

Zes uur tillen met een frequentie van 4 keer per minuut levert een frequentiefactor van 0,45 op. Vermenigvuldigd met de 25 kg onder ideale omstandigheden is in deze situatie een maximum van 11,25 kg aanvaardbaar. Het gemiddelde van 9 kg blijft hieronder.

Stap 3 : Best en worst case volgens NIOSH-methode

In de best case situatie kan het gewicht dicht bij het lichaam vastgenomen worden. Dit geeft volgende factoren (zie NIOSH-tabellen):
• horizontale afstand : factor 1
• verticale afstand : factor 1
• Verticale verplaatsing : 0,87 (over 1m afstand: van 0,75 cm tot 1m75)
• Rotatie rug : factor 1
• Contact : factor 0,9 (slecht)

De berekende Lift Index is kleiner dan 1, de situatie is dus aanvaardbaar.

In het slechtste geval gelden volgende factoren:
• horizontale afstand : afstand 60 cm van beide kanten tillen
• verticale afstand : op 20 cm van grond
• verticale verplaatsing :
• rotatie : 60° :
• contact : slecht : 0.90

De berekende Lift Index is ruim hoger dan 2, onaanvaardbaar !

Stap 4 : Totaalgewicht < 10 000 kg
9 kg x 360 min (6 uur) x 4x/min = 12 960 kg : te belastend !

Stap 5 : Totaalgewicht per minuut, uur of dag
Te belastend !

Normen: EN1335EN527EN1729EN12464EN1005EN14404
Normen: ISO11228ISO7730ISO11226