Maximaal draaggewicht

Maximaal draaggewicht calculator

Dragen als ergonomisch risico is van toepassing van zodra men een stap zet (>1m) met een gewicht van meer dan 3kg. De ISO11228-1 norm beschrijft een methode om het maximaal draaggewicht te berekenen. Daarbij houdt de methode rekening met: duur, afstand, positie handen, extra factoren en dragen met 1 of 2 handen.

Maximaal draaggewicht

Het maximaal draaggewicht op het werk is 6000kg voor een hele dag onder optimale omstandigheden. Hoe ongunstiger de reële werkomstandigheden zijn, hoe lager dit maximum gewicht zal zijn. Daarvoor combineert de methode een referentiegewicht met verschillende risicofactoren, vergelijkbaar met de NIOSH methode.

Duur

Het maximum draaggewicht is 6000kg voor een werkdag van 8 uren. In functie van de duur van het dragen, start de rekenmethode met een referentiegewicht in optimale omstandigheden. Wanneer men door jobrotatie slechts twee uur per dag een taak met dragen uitvoert, dan is het maximale draaggewicht 3400kg op die periode.

Afstand

In optimale omstandigheden is de draagafstand 1 tot 2 meter. Hoe verder men de last moet dragen, hoe meer belastend of vermoeiend de taak zal zijn. Als maximum geldt een draagafstand van 20 meter. Daarboven dient men te kijken naar een transportmiddel zoals bijvoorbeeld een kar, kruiwagen of brug.

Positie handen

De positie van de handen gaat over de verticale hoogte van de handen. Tussen vuist- en ellebooghoogte is een goede hoogte om een gewicht te dragen. Lager dan de knieën of hoger dan de schouders lokken een ongunstige houding uit en wordt streng afgestraft. Dragen met de handen hoger dan 1m75 is niet aanvaardbaar.

Extra factoren

Extra verzwarende factoren tijdens het dragen zijn. Deze factoren dient men in de eerste plaats te vermijden. Hoe meer verzwarende factoren immers aanwezig zijn, hoe lager het aanvaardbare draaggewicht zal zijn.

  • geen handvaten of slechte grip
  • torsie van de romp
  • groot volume, >40cm van het lichaam
  • houding wordt beperkt
  • instabiele last
  • beperkt zicht tijdens het dragen

Eén of twee handen

Dragen gebeurt best steeds met twee handen. Indien dit toch niet mogelijk is, mag het draaggewicht niet te hoog zijn. De factor voor het dragen met één hand is immers x0,6.


* Lees ook:
ISO11228-1 normNIOSH methode
* Calculators:
NIOSHKIM tillendraaggewichtLiberty MutualStaand werken