Dynamometer van Sauter, Chatillon, Ergofet en Mecmesin

Welke dynamometer kiezen?

Een dynamometer meet trek- en duwkrachten. Dit kan zowel trekken en duwen met het hele lichaam zijn, als enkel vanuit de arm. Een dynamometer behoort tot de basisuitrusting van een ergonoom om op expertniveau onderbouwde uitspraken te kunnen doen. Toch zijn er op de markt een waaier van goede dynamometers te vinden op de markt, elk met zijn eigenheden.

  • Sauter FK500
  • Chatillon DFX
  • Ergofet
  • Mecmesin

Nauwkeurigheid

Met een nauwkeurigheid van 0,1% spant de dynamometer van Mecmesin de kroon. Dit toestel kan dan ook voor labometingen gebruikt worden waar een dergelijke hoge nauwkeurigheid vereist is. Voor praktijkmetingen zoals in de ergonomie volstaan echter ook de andere modellen. Chatillon heeft immers ook een zeer hoge exactheid met een foutenmarge van 0,3% van het meetbereik. Bij Ergofet is dat nog steeds maximaal 1%. Sauter FK500 meet tot op 0,2N nauwkeurig. Voor ergonomie is een meetbereik van minimum 50kg of 500N nodig.

Koppelstukken

Dynamometers zijn standaard uitgerust met een haak. Andere koppelstukken laten toe om de realistisch werksituatie zo goed mogelijk te simuleren. Ergofit en Chatillon bieden een koffer met een ruime waaier aan koppelstukken. Handvatten om trekkrachten te meten, een plat vlak om het duwen te simuleren, een stalen draad om de meter goed te kunnen bevestigen, enz… Ook bij Mecmesin zijn er mogelijkheden om taakspecifiek te meten. Bij Sauter kan de haak vervangen worden door een beperkt aantal koppelstukken.

Digitaal uitlezen

Sommige dynamometers laten toe de resultaten ook uit te lezen op de computer. Zo zie je de krachtcurve met piekwaarde grafisch weergegeven. Mooi, maar naar interpretatie toe heeft dat in de ergonomiepraktijk weinig meerwaarde. Mecmesin en Ergofet hebben dit standaard. Bij Chatillon kan men kiezen met (DFE2) of zonder digitaal (DFX2) uitlezen. Dat bepaalt uiteraard mee het prijskaartje. Bij de basismeter van Sauter is een grafische weergave niet voorzien.

Krachtcurve die men digitaal uitleest van de dynamometer.

Andere sensoren

Dynamometers zijn geschikt voor het meten van trek- en duwkrachten. Handgrijpkrachten of knijpkrachten in een sleutelgrijp vereisen dan weer een ander meettoestel. Mecmesin heeft de optie om andere sensoren aan te sluiten op meettoestel. Zo is het breed inzetbaar. De sensoren zijn uiteraard specifiek en zijn apart aan te schaffen. Ook bij Ergofet kan je een “load cell” aanschaffen.

Calibreren

Meten is weten, maar dan dient men ook goed te meten. Om ervoor te zorgen dat de dynamometers steeds nauwkeurig meten, is een calibratieschema nodig. Mecmesin, Chatillon en Ergofet voorzien een periodiek ijkingsschema. Zoals eerder aangegeven ligt de nauwkeurigheid van de dynamometers reeds heel hoog voor de praktijkmetingen. Een kleine afwijking is geen drama. De variatie door het manier waarop men meet zal waarschijnlijker grotere verschillen veroorzaken.

Besluit

Sauter is een goede basismeter die doet wat hij moet doen. Mecmesin behoort dan weer tot de topklasse van dynamometers die ook in een labo kan gebruikt worden. Ergofet en Chatillon zijn goede praktijktoestellen die door hun koppelstukken breed inzetbaar zijn voor de ergonoom.

Lees ook:
Hoe trek- en duwkrachten meten
ISO 11228-2 norm trekken en duwen

Liberty Mutual trekken en duwen calculator

Ohio State richtlijnen trekken en duwen