Risicoanalyse tillen

Risicoanalyse tillen

Tillen van lasten is de meest gekende vorm van het manueel hanteren van lasten. Codex VIII.3 Manueel hanteren van lasten stelt dat men in de eerste plaats het manueel tillen dient te vermijden. Als dat niet kan is er een risicoanalyse tillen van lasten nodig met passende maatregelen. De medewerkers dienen ook een opleiding te krijgen rond de correcte werkmethodes.

1. Opsporen (Ergonomie Check)

Het risico tillen gaat steeds over gewichten van meer dan 3kg in een beperkte zone. Dat kan zowel het opheffen als neerzetten zijn. Wanneer men ook meer dan 2m wandelt met het gewicht, dan spreekt men van dragen. Bij materialen van minder dan 3kg echter is repetitief werken van toepassing. In de zorgsector heeft het manueel tillen dan weer veelal plaats gemaakt voor het verplaatsen van personen.

2. Bespreken (Focus Ergonomie)

Vervolgens bespreekt men de risicofactoren van het tillen met de medewerkers. Ze zijn immers de experts van hun job. Deze risicofactoren bieden ook de aanzet om tot oplossingen te komen.

  • Frequentie
  • Houding
  • Gewicht
  • Hanteerbaarheid
  • Omstandigheden

3. Analyseren (KIM tillen)

Voor kwantificeren van het risico tillen van lasten is de KIM methode het best ingeburgerd in België. Deze methode heeft als voordeel dat ze vrij beschikbaar is. Ze drukt ook alle risico’s op eenzelfde schaal uitdrukt. KIM tillen kwantificeert bovenstaande risicofactoren, wat leidt tot een risicoscore. Op die manier kan men alle taken rangschikken naar prioriteit of maatregelen naar effectiviteit.

4. Meten (NIOSH)

De referentiemethode om het tillen te beoordelen op expertniveau is de NIOSH methode. Met een 3D houdingsanalyse kan men op elk moment van de tilbeweging een NIOSH score te berekenen. Het gewicht dient men wel nog manueel toe te voegen, de rest gebeurt automatisch. Bij een variatie aan gewichten en hoogtes is de multi-NIOSH methode beter geschikt om de cumulatieve belasting op de rug te berekenen.

5. Aanpakken

Het bedenken van maatregelen vormt een essentieel onderdeel van de risicoanalyse tillen. Deze kan men volgens de preventiehiërarchie rangschikken naar effectiviteit. Naast toenemende automatisatie bestaan er ook heel wat hulpmiddelen om het tillen aan te pakken. Oplossingen tillen richten zich dus op:

  • Frequentie: niet meer tillen of minder vaak tillen
  • Houding: hoogte aanpassen en reikafstand verminderen
  • Gewicht: minder gewicht effectief tillen
  • Hanteerbaarheid: grip verbeteren
  • Omstandigheden: ruimte creëren

* Risicoanalyse:
Tillen trekken en duwenrepetitief werkenstaand werken geknield werkenbeeldschermwerk