KIM tools

KIM methode

De KIM methode beoordeelt de fysieke belasting van werktaken. KIM staat voor Key Indicator Method of knelpuntenmethode. De KIM tools scoren immers verschillende risicofactoren en berekenen daarna het globale risico op overbelasting. De tools zijn ontwikkeld door Baua, het Duits overheidsinstituut voor veiligheid en gezondheid op het werk.

In 2019 zijn zes nieuwe KIM methodes voorgesteld:

Voordelen KIM methode

De KIM tools zijn relatief snel en eenvoudig. Met de nieuwe methodes is er een fijnere beoordeling mogelijk, wat wel ten koste van de tijd gaat. Alle factoren kunnen objectief beoordeeld worden.

Een groot voordeel is dat alle ergonomische risico’s op eenzelfde manier kunnen geëvalueerd worden op eenzelfde (nieuwe) puntenschaal. Deze loopt van 0 tot 100 punten en meer. Zo kan men risico’s makkelijk onderling vergelijken en de prioriteit van maatregelen bepalen.

Door de uitbreiding naar zes KIM tools kunnen 90% van de fysiek belastende situaties beoordeeld worden. Dat maakt de KIM methode geschikt als standaardaanpak voor de kwantitatieve risicobeoordeling.

Wetenschappelijke onderbouwing

Een bedenking bij de oude KIM tools was de validiteit. Daar is bij de ontwikkeling van de nieuwe tools we tijd in geïnvesteerd. In 40 ondernemingen, met 200 beoordelaars en met meer dan 600 taken werden de tools uitgetest en verder aangepast.

De criterium validiteit gebeurde op 192 werkposten met 808 medewerkers. Deze werden bevraagd naar lichamelijke klachten en werden klinisch onderzocht. Daarbij werd er dan gekeken of medewerkers in een hoge risicogroep volgens de KIM score ook hoog scoorden op volgende factoren:

  • Prevalentie klachten (Nordic Questionnaire)
  • Prevalentie symptomen MSA (klinische en functionele testen)
  • Subjectieve beoordeling werkvermogen (Work Ability Index)
  • Subjectieve beoordeling zwaarte werk (Borg schaal)

De objectiviteit en betrouwbaarheid van de risicofactoren werden onderzocht in workshops met 85 beoordelaars. De verschillende taken werden op video beoordeeld. Ook werd een vergelijking gemaakt met andere bestaande methodes om de fysieke belasting te beoordelen.

Bron: