Risicoanalyse beeldschermwerk

Risicoanalyse beeldschermwerk

De Codex boek VIII titel 2 “Beeldschermen” beschrijft dat er minimum om de vijf jaar een risicoanalyse beeldschermwerk moet gebeuren op het niveau van een groep werkposten en op het niveau van het individu. Indien nodig dient dit aangevuld te worden met een bevraging van de werkomstandigheden en lichamelijke klachten.

Kader risicoanalyse beeldschermwerk

Om invulling te geven aan de risicoanalyse beeldschermwerk, wordt de Sobane strategie als kader gebruikt.

  1. Screening: op wie is het risico beeldschermwerk van toepassing
  2. Observatie: een subjectieve bevraging van de medewerkers
  3. Analyse: het individuele werkplekbezoek door de preventieadviseur
  4. Expertise: specifieke oplossingen voor mensen met specifieke klachten.

De maatregelen situeren zich op het niveau van ontwerp, aankoop en werkmethode. De omgevingsfactoren zijn veelal terug te brengen op het ontwerp van een kantoorruimte.

Screening

De werkgever bepaalt voor welke werknemers het risico werken met beeldschermen van toepassing is. Als criterium geldt veelal 4 uur per dag werken achter een computerscherm of gemiddeld 20 uur per week. Dit veronderstelt een groot scherm. Voor mensen die werken op een klein scherm wordt het criterium best strenger genomen.

  • Groot scherm: meer dan 4 uur per dag op het werk (of 20u per week)
  • Laptop: meer dan 2 uur per dag op het werk
  • Tablet: meer dan 30min per dag op het werk

Observatie: een subjectieve bevraging van de medewerkers

De medewerkers met het risico beeldschermwerk krijgen een (online) vragenlijst om in te vullen die peilt naar de verschillende welzijnsrisico’s: ergonomie, arbeidshygiëne, psychosociale aspecten, sedentarisme en veiligheid. Deze Welzijnsbevraging Beeldschermwerk, WBB, bestaat uit twee tabbladen: individu en groep.

WBB bevraging (.xlsx)
WBB individu (.pdf)

Elke bureelwerker vult individueel de vragen in en krijgt in de vragenlijst feedback of tips om een ongunstige situatie aan te pakken. De bureelwerker stuurt de ingevulde Excel terug naar de preventieadviseur. Deze selecteert de volledige kolom (B) en plakt de antwoorden in het tabblad groep (kolom B-F, kolommen kunnen toegevoegd worden als er meerdere bureelwerkers zijn). Zo kan het resultaat op dienstniveau of een groep werkposten in percentages berekend worden. De preventieadviseur krijgt op zijn beurt tips voor preventiemaatregelen in de kolom ‘maatregelen’.

WBB groep (.pdf)

Analyse: individuele werkplekbezoek door preventieadviseur

Wanneer er lichamelijke klachten zijn of op vraag van de medewerker, kan de preventieadviseur een individueel werkplekbezoek brengen. Dit is  de gelegenheid om te kijken of het aanwezige materiaal beantwoordt aan de ergonomische criteria en het zo optimaal mogelijk in te stellen. Het is belangrijk om tijdens de rondgang zoveel mogelijk aanpassingen te doen. Stoel hoger, scherm recht voor de gebruiker, kabel langer maken, enz… De realiteit leert dat het achteraf toch niet meer zal gebeuren…

Om ervoor te zorgen dat men niets vergeet, kan de RAB checklist helpen. Achtereenvolgens wordt gekeken naar bureaustoel, tafel, scherm, toetsenbord, muis en de ruimere omgeving.

De preventieadviseur vult de checklist in per individuele werknemer. De resultaten worden per dienst of afdeling samengebracht. Zo kan men eenvoudig selecteren wiens bureaustoel bijvoorbeeld niet voldoet aan de wetgeving of wie welke hulpmiddelen nodig heeft… Ze komen als eerste in aanmerking voor een nieuwe bureaustoel.

RAB checklist (.xlsx)
RAB checklist (.pdf)

Expertise: werkplekbezoek bij klachten door ergonoom

Bij specifieke klachten is het een meerwaarde om de hulp van een specialist in te roepen. In functie van de klachten bekijkt de ergonoom de mogelijke aanpassingen aan de werkpost of welke specifieke hulpmiddelen kunnen helpen. De RAB checklist kan hier als ondersteuning dienen. De meerwaarde ligt echter in het luisterend oor en de specifieke oplossing.