WHI – WerkHoudingsInstrument

Wat is WHI?

WHI of werkhoudingsinstrument is ontwikkeld door TNO in Nederland. De methode geeft een snelle beoordeling of de verschillende werkhoudingen aanvaardbaar zijn of niet. Doel is gezondheidsrisico’s door ongunstige houdingen te vermijden.

WHI invulformulier (.pdf)

De WHI bekijkt per taak de werkhoudingen, waarbij er weinig kracht wordt uitgeoefend (<1kg). Voorbeelden zijn het inpakken van fruit, wassen door verpleegkundigen, gebitscontrole door tandarts, enz… Voor computerwerk is deze methode niet geschikt.

Hoe werkt WHI?

Op basis van hoe lang een houding per dag voorkomt en eventueel de frequentie en de duur, volgt een beoordeling volgens het stoplichtmodel.

WHI risicoscores

Voorbeeld WHI beoordeling

Sterke punten

Eenvoud

Deze laagdrempelige methode kan men uitvoeren zonder veel voorkennis van ergonomie. Het is een eerste stap om te komen tot verbeteringen aan de taak of werkpost. Wanneer verschillende risicofactoren tegelijk voorkomen, kan de hulp van een specialist ingeroepen worden.

Zwakke punten

Relevantie

De vraag kan gesteld worden of houding een risicofactor op zich is? Reiken boven schouderhoogte is slechts een probleem in combinatie met een hoge herhaling of een zwaar gewicht. Dat risico op overbelasting wordt dus al beoordeeld bij tillen of repetitief werk. Toch zijn onbelaste extreme houdingen wel relevant zoals bij techniekers of onderhoudsmedewerkers.

Tijdsduur

Een risicoanalyse beoordeelt meestal de blootstelling in functie van de tijd. Alles wat kort of weinig voorkomt is geen probleem. Toch is het evalueren van houding juist relevant waar het gaat over extreme houdingen die beperkt voorkomen en toch niet aanvaardbaar. Kuiswerkzaamheden onder machines, herstellingen tussen of in machines,… gebeuren kort, maar wel in extreme omstandigheden of houdingen.