Mes vleesverwerking met opstaand handvat

Mes vleesverwerking

In de vleesverwerkende industrie zijn er veel overbelastingsklachten aan de bovenste ledematen. Het snijden van vlees is een repetitieve taak, die veel kracht vraagt. Met een klassiek mes bevindt de pols zich meestal ook in een onnatuurlijke houding. Dit onderzoek toont aan dat een nieuw ontwerp van het mes met een opstaand handvat meer kracht toelaat en dus minder spieractiviteit vergt.

Onderzoek

Vijftien proefpersonen simuleerden de kracht tijdens het vlees snijden in een houding zoals die in de vleesverwerkende industrie werd vastgesteld. De grootte en de richting van de kracht, de hoogte, de reikafstand en het type greep werden gevarieerd. De verhouding tussen spieractiviteit en de uitgeoefende kracht door de armspieren werd berekend.

Opstaand handvat

Een krachtgreep waarbij de kracht loodrecht op het handvat wordt uitgeoefend maakt hogere krachten mogelijk dan wanneer de kracht parallel met het handvat loopt. Het meeste kracht kan uitgeoefend worden wanneer men op volle armafstand en boven schouderhoogte van boven naar beneden snijdt. Bij verticale snedes geldt dat hoe lager men snijdt, hoe minder maximale kracht men kan leveren.

Voor horizontale snedes kan eveneens het meeste kracht uitgeoefend worden op volle reikafstand. De beste manier om een klassiek mes vast te houden is in dit geval met het mes verticaal naar beneden. Deze studie ondersteunt de veronderstelling dat de fysieke overbelasting in de vleesverwerkende industrie kan aangepakt worden door het herontwerp van de werkpost en handgereedschappen.

Praktijk

vleesmes

In praktijk hebben de messen met opstaand handvat niet echt ingang gekregen in de vleesverwerking. De beenhouwers of operatoren kiezen nog steeds voor het klassieke mes. Deze zijn ook wel gevormd naar de hand. Een stop aan de pink en de wijsvinger beschermt tegen uitschuiven, maar zorgt ook dat men meer ontspannen het mes kan vasthouden.

Er zijn nog andere factoren die de handkracht bepalen: koude, handschoenen, scherpte messen. Tijdens het werk zelf is het belangrijk dat men geregeld zijn mes kan bijslijpen. Het echte slijpwerk gebeurt door machines. Het lemet wordt in een V vorm geslepen om goed scherp te zijn. Beenhouwers zijn hier heel gevoelig aan.

Handgereedschap: principeshamerknijptangmetaalzaagschuurmachinesneeuwscheprugzakstofzuigerheggenschaarsnoeizaagsnoeischaarvleeshaakvleesmestennisracket