Sneeuwschep met gebogen steel

Sneeuwschep met gebogen steel

Tegenover de vele sneeuwpret staan natuurlijk ook gevaarlijke gladde wegen en voetpaden. Vermits bij ons de sneeuw slechts sporadisch en over een beperkt oppervlak geruimd moet worden, gebeurt dit manueel met een sneeuwschep. Toch wel een hele karwei, dus een onderzoek waard… Wat te denken van een sneeuwschep met gebogen steel of een tweede handvat? En dan best voorwaarts vorderen of achterwaarts?

Gebogen steel geeft betere houding

Een sneeuwschep met gebogen steel laat toe dat men met een rechtere rug werkt. Dit werd gemeten door een houdingsmeter in de jas van de proefpersonen te plaatsen. Deze registreerde constant de houding van de romp. Men moet veel minder voorover buigen en de rug wordt ook minder zijwaarts gekanteld. Dat maakt dat de belasting op de lage rug 13% lager was.

De productiviteit was even hoog als met een rechte steel, zodat de efficiëntie dus met een gebogen steel hoger ligt. Met een lagere rugbelasting wordt toch evenveel sneeuw geschept.

Tweede handvat geeft meer kracht aan rug

Een tweede handvat heeft minder invloed op de houding, maar laat wel toe dat men meer kracht kan leveren. De rugspieren worden voor eenzelfde schep sneeuw minder belast wanneer de sneeuwschep een tweede handvat heeft. Het gevaar bestaat natuurlijk dat men per keer meer gaat scheppen. Dat verhoogt de productiviteit, maar ook de belasting op de rug.

Sneeuwschep met tweede handvat

Voorwaarts vorderen heeft voorkeur

Na 11 minuten geven negen van de tien proefpersonen hun voorkeur gevraagd aan het voorwaarts vorderen tijdens het sneeuw ruimen. Men heeft een beter zicht, is minder vermoeidheid in de benen en men ervaart een vaste voet. Dit werd ook bevestigd uit de metingen van de hartslag die duidelijk lager was wanneer men in de voorwaartse richting vorderde.

Ook was er een voordeel voor de sneeuwschep met een gebogen steel, hoewel niet significant. Men had wel het gevoel dat men de rug minder moest vooroverbuigen, maar met een rechte steel kon men dan weer de handen dichter bij de steel zetten. De subjectief ervaren vermoeidheid werd gekwoteerd op een Borgschaal, maar vertoonde geen verschillen.

Bron:
The effect of technique and shaft configuration in snow shoveling on physiologic, kinetic and productivity variables. McGorry RW, Dempsey PG, Leaman TB. Int J Ind Erg 2003; 34: 225-231.

Handgereedschap: principeshamerknijptangmetaalzaagschuurmachinesneeuwscheprugzakstofzuigerheggenschaarsnoeizaagsnoeischaarvleeshaakvleesmestennisracket