Senioren GSM's

Senioren GSM

Een groot deel van de bevolking stelt een eenvoudige GSM op prijs. Ouderen hebben het vooral moeilijk met de menustructuur. Vele functies van een gsm zijn niet gekend of kunnen niet teruggevonden worden. Naast begrijpbaarheid speelt ook de leesbaarheid hen parten. Anderen hebben dan vooral problemen met het horen. Toch blijft communicatie voor iedereen belangrijk in het behoud van zijn zelfstandigheid en deelname aan het maatschappelijk leven. Dit heeft ertoe geleid dat verschillende senioren gsm’s op de markt verschenen zijn.

Vijf ergonomische criteria

Om een vergelijking tussen senioren GSM’s te kunnen uitvoeren, werden vijf criteria gehanteerd: herkenbaarheid, leesbaarheid, bediening, geheugen en feedback. Bellen en gebeld worden zijn de belangrijkste functies.

Herkenbaarheid
Een gsm moet eruit zien als een gewone telefoon. Zelfs mensen met een weerbarstig geheugen weten nog waarvoor een telefoon dient. Afwijkende vormen echter hebben deze herkenbaarheid niet.

Leesbaarheid
Om de leesbaarheid te verbeteren zijn grote toetsen en scherm een eerste vereiste. Cijfers in een duidelijk zwart wit contrast zonder verwarring van de kleine letters voor tekstberichten, helpen mensen met een verminderd zicht. Een kleurenscherm en oplichtende toetsen zijn extra pluspunten. Een tactiele aanduiding op het cijfer 5 is eveneens aangewezen voor. Een bolletje of inzakking maakt het mogelijk de nummers blindelings te positioneren en te bedienen.

Bediening
Bij de bediening verdienen het opnemen en afleggen de meeste aandacht. Grote toetsen met met groene en rode telefoontje zijn door de meeste mensen goed gekend. Nog beter zijn gsm’s die opnemen door op eender welke toets te drukken of open te klappen. Een klap- of schuif gsm zorgt ook vanzelf voor een toetsenbordblokkering. Deze is klassiek een ingewikkelde toetsencombinatie die men snel moet kunnen uitvoeren. Voor ouderen dient dit eenvoudiger te gebeuren door een aparte knop.

Geheugen
Omdat het geheugen achteruit gaat met het ouder worden, werken verschillende modellen met voorkeursnummers. Achter elk cijfer kan een telefoonnummer voorgeprogrammeerd worden zodat men niets meer hoeft te onthouden. Op de achterzijde van de gsm zit dan een papiertje met de namen en sneltoetsen. Wil men meer kunnen dan enkel bellen en gebeld worden, dan is een gsm met een menu bijna onvermijdelijk. Omdat een menustructuur vaak niet begrepen wordt, moeten de belangrijkste functies aan de buitenkant bediend kunnen worden.

Feedback
Tot slot is duidelijke informatie over de batterijstand gewenst zodat men tijdig de gsm opnieuw kan opladen. Opladen gaat gemakkelijerk via een oplader waarin het toestel geplaatst kan worden dan via een adapter. Het gespreksvolume kan best aan de buitenkant geregeld worden. Dit is interessant in een drukke omgeving of voor mensen met een verminderd gehoor. Voor slechthorenden kan een loopset het geluid zonder storingen versterken op de t-stand van het gehoorapparaat.