Figuur ergonomie

ERGONOMIE site.be

informatie en onderzoek over ergonomie

 

 

NIOSH

 


 

Ondanks mechanisering en automatisering komt handmatig tillen nog steeds veel voor. Tillen wordt gezien als een belangrijke oorzaak van rugklachten. Veel tilsituaties voldoen echter niet aan de ergonomische eisen.
Als handmatig tillen van zware lasten nodig is, moeten optimale tilomstandigheden worden gerealiseerd:

* De last moet dichtbij het lichaam kunnen worden gehouden
* De last moet zich bij het oppakken op een hoogte van ongeveer 75 cm bevinden
* De verticale verplaatsingsafstand van de last mag niet meer zijn dan 25 cm
* De last moet met twee handen kunnen worden opgepakt
* De tilhouding moet vrij kunnen worden gekozen
* De romp mag tijdens het tillen niet worden gedraaid

 

Voor het bepalen van de recommended weight limit of het aanbevolen gewicht dat maximaal getild mag worden, ontwikkelde het Amerikaanse 'National Institute of Occupational Safety and Health' (NIOSH) een evaluatiemethode. Hierbij wordt rekening gehouden met de volgende factoren:

* H: horizontale afstand van de last tot enkels

* V: verticale afstand van de last tot enkels

* D: verticale verplaatsingsafstand van de last

* A: romprotatie, asymmetriefactor

* F: tilfrequentie

* C: contact met de last

 

Parameters waarbij de NIOSH formule rekening houdt.

 

De NIOSH methode kan alleen gebruikt worden wanneer de tilhouding vrij kan worden gekozen en dat de last met twee handen wordt opgepakt. In optimale omstandigheden bedraagt het aanbevolen gewicht dan 23 kg. Dit gewicht wordt vermenigvuldigd met de 6 factoren die variëren tussen 0 en 1 (de optimale situatie). Het uitgangspunt van de NIOSH-norm is dat het grootste deel van de bevolking (99% van de mannen en 75% van de vrouwen) zonder gezondheidsrisico de tilhandeling kan uitvoeren. Deze grens zou overeenkomen met een energieverbruik van 3.5 kcal/min of met een drukkracht van 3400 N op de tussenwervelschijf van L5-S1. Voor tilsituaties die niet voldoen aan de voorwaarden van de NIOSH-methode (bijvoorbeeld de tilhouding kan niet vrij gekozen worden of waarbij de last met één hand wordt opgepakt) levert de NIOSH-methode te hoge grenswaarden.

 

RWL = 23kg * Hf * Vf * Df * Af * Ff * Cf

 

Hf = 25/H (minimaal 25cm tot maximaal 63 cm)

Vf = 1 – 0.003 x |V-75| (maximaal 175 cm)

Df = 0.82 + 4.5/D (verplaatsing < 25cm, dan Df = 1)

Af = 1 – 0.0032 A (in °) (rotatie moet < 125° zijn)

Ff = aantal keer per minuut, zie tabel (minstens 0,2)

Cf = zie tabel

 

NIOSH werkblad (.pdf)

NIOSH Calculator

NIOSH tabellen

 

De lift index is de verhouding tussen het gewicht dat effectief getild wordt en het aanbevolen gewicht. Deze waarde geldt als risico-indicator:

< 1 : geen probleem
1-2 : verhoogd risico op rugklachten, aanpassingen zijn nodig
> 2 : sterk verhoogd risico op rugklachten, onmiddellijk aanpassen

 

 

Voorbeeld:

Werknemer heft een rol van 20 kg van de grond op de machine. Is dit gewicht aanvaardbaar?

 

Ingevuld NIOSH formulier met de opgemeten afstanden.

 

RWL begin = 23 x 0,47 x 0,889 x 0,856 x 1 x 0,85 x 1 = 7,02

RWL einde = 23 x 0 x 0,745 x 0,856 x 1 x 0,85 x 1 = 0

 

LI begin = 20 / 7,02 = 2,85

LI einde = 0

 

Deze taak is op het begin al te belastend voor de werknemer en kan leiden tot overbelastingsklachten. Voor de eindpositie scoort de horizontale factor 0. De reden hiervoor is dat de horizontale afstand ten opzichte van de voeten meer dan 63 cm bedraagt. De NIOSH formule gaat er vanuit dat dan niet meer in evenwicht kan tillen en keurt deze situatie dus direct af.

 

Wanneer een duidelijke controle van de last nodig is op het einde van de tilbeweging, moet de werknemer een aanzienlijke kracht uitoefenen om het gewicht te vertragen. Daarom wordt het aanbevolen maximum gewicht en de lift index zowel in de begin- als eindpositie berekend. De laagste waarde van de twee wordt dan gebruikt om de hele tilbeweging te beoordelen. Dit is het geval wanneer:

* men moet de last herpakken naar het einde van het heffen toe

* men moet de last even stilhouden op het einde

* men moet de last positioneren of begeleiden op het einde (zie voorbeeld).

 

Info: Handleiding NIOSH

 

 


Overzicht - 3D SSPP - Accelerometer - EAWS - EMG - FIFARIM - Hartslag - HARM - KIM - MAC - MDD - multiNIOSH - NIOSH - OCRA - OWAS - RULA - QEC - Snook - Strain Index - Stari

 

 

© 2006-2017 www.ergonomiesite.be - Mailen naar Roeland Motmans