Oogvermoeidheid

Tips bij oogvermoeidheid

Oogvermoeidheid of vermoeiden ogen komen vaak voor bij mensen die de hele dag op de computer werken. Dat uit zich dan als droge, tranende of prikkende ogen. Oogvermoeidheid ontstaat omdat de ogen zich constant inspannen om scherp te kunnen zien. De klachten nemen dan ook toe met de leeftijd wanneer het scherpstellen moeilijker wordt. Tips om oogvermoeidheid te vermijden richten zich op de duur van het scherm kijken, de opstelling van het scherm, de tekengrootte op het scherm en de omgevingsfactoren.

Ontspan je ogen: 20-20-20 regel

 • Kijk elke 20 minuten gedurende 20 seconden 20ft (6m) in de verte
 • Knipper herhaaldelijk en bewust met je ogen
 • Neem regelmatig een schermpauze
 • Ga tijdens een onderbreking weg van je scherm
 • Doe oogoefeningen: links-rechts, boven-onder, cirkels

Positie beeldscherm

 • Zet je scherm(en) recht voor je
 • Plaats je scherm op armlengte afstand
 • Plaats de bovenrand van je scherm op ooghoogte
 • Hou je scherm proper
 • Dim de helderheid van je scherm als het donker wordt
 • Plaats het scherm loodrecht op het venster

Grotere tekens op je scherm

 • Vergroot de weergave op je scherm tot 120%
  – Hou “Ctrl” ingedrukt en scrol
  – Windows: configuratiescherm – beeldscherm – aangepaste tekengrootte
  – Browser: zoek bij “instellingen” naar zoom
  – Word/Excel: bij “beeld” kan je kiezen voor in/uitzoomen
 • Kies voor een positieve polariteit: donkere tekens op lichte achtergrond
 • Vergroot de cursor (streepje waar je begint te typen):
  configuratiescherm – toegankelijkheid – visuele weergave optimaliseren
 • Vergroot de muisaanwijzer:
  configuratiescherm – toegankelijkheid – wijzigen hoe muis werkt

Omgeving

 • Zorg voor een ruimte met daglicht
 • Zorg dat je 2m in de verte kan kijken
 • Zorg voor voldoende licht op je werkplek
 • Vermijd lichtinval op je scherm
 • Zorg voor gelijkmatige verlichting in de gehele ruimte
 • Verlucht twee keer per dag je werkruimte gedurende 15min


* Oogvermoeidheid
oogvermoeidheidLCD schermenbeeldschermbril
* Beeldscherm
ergonomische criteriapolariteitbeeldschermfilterscurved monitor
* Verlichting
verlichting kantoorverlichting thuiswerkplekEN12464human centric lighting