Beeldschermbril

Beeldschermbril

Kenmerkend aan een beeldschermbril of computerbril is dat de sterkte van de glazen is aangepast aan de specifieke kijkafstand van een beeldscherm (60cm). Op basis van een oogonderzoek beslist de arts over de noodzaak hiervan. Een beeldschermbril verbetert dan het comfort van de ogen. Voor beeldschermwerkers komt de werkgever ook tussen in de kosten.

Beeldschermbril

Een leesbril is om dichtbij te kijken. De glazen zijn scherp gesteld op een leesafstand van 33cm. Een bril om ver te kijken heeft dan weer een focusafstand in de verte. De kijkafstand bij beeldschermwerk is echter een tussenafstand, 50 à 70cm. Dat maakt dat mensen bij het ouder worden moeilijkheden kunnen krijgen bij het lezen op een beeldscherm. Dat uit zich dan in oogvermoeidheid, prikkende, droge of tranende ogen. Een beeldschermbril kan deze mensen helpen doordat de sterkte van de brilglazen zijn afgesteld op die specifieke kijkafstand.

Oogonderzoek

Een beeldschermbril wordt aangemeten op grond van een subjectieve verbetering van het zien. De aanbeveling van een beeldschermbril wordt gedaan op basis van een oogtest, met een daarvoor geschikte logaritmisch opgebouwde leeskaart, op de gebruikte beeldschermafstand (60 cm). De werknemer draagt hierbij de door hem gewoonlijk gebruikte bril. Wanneer de visus meer dan 0,2 logMAR (0,67 Snellenvisus) bedraagt, wordt een beeldschermbril aanbevolen.

Kosten beeldschermbril

Voor beeldschermwerkers voorziet de wetgeving een tussenkomst van de werkgever voor een beeldschermbril. Toch zijn er een aantal voorwaarden. Als criterium voor beeldschermwerker, geldt dat men vier uur per dag of twintig uur per week aan een beeldscherm werkt. Deze medewerkers vallen immers onder Codex VIII.2 Werken met beeldschermen.

Bijkomend moet blijken dat een normaal correctiemiddel niet voldoende is. Soms kan een minder sterke leesbril ook al helpen.  Het is een oogtest die de nood bepaalt voor een beeldschermbril. Dat is dan een speciaal correctiemiddel dat uitsluitend voor beeldschermwerk dient.

Werkgevers maken doorgaans een procedure op, die de aanvraag en terugbetaling van een beeldschermbril regelen. Aanvragen kunnen doorgaans op advies van de arts en terugbetaling is dan een vast bedrag per montuur en per glas. De werknemer kan dan een beeldschermbril naar keuze aankopen. Dat is in principe een aparte monofocale bril.

Bifocale bril

Een bifocale bril heeft een brilglas voor twee kijkafstanden. Gewoonlijk dient het bovenste deel om ver te kijken, het onderste deel om te lezen. Dit is geen beeldschermbril en hiervoor moet de werkgever niet tussenkomen.

Wanneer het glas van een speciale bifocale bril bestaat uit een deel om op de computer te werken en een deel om te lezen, dan spreekt men wel van een beeldschermbril. Het is eigenlijk een beeldschermbril met extra leesdeel.

Multifocale bril

Een multifocale bril combineert verschillende sterktes of kijkafstanden in het glas. Op die manier kan je scherp kijken op leesafstand, tussenafstand en veraf zonder telkens van bril te moeten wisselen. Dit is echter geen beeldschermbril.

Progressief betekent dat de overgangen in sterktes of kijkafstanden gradueel verlopen. Bovenaan het glas is een zone om ver te kijken, onderaan om dichtbij te kijken en in het midden een smalle zone voor de tussenafstand. Voor het kijken op een beeldscherm zoekt men dan de juiste zone in het brilglas. Dat is soms even wennen en de houding is niet altijd optimaal. Men moet het hoofd vaak wat naar achter kantelen.

Er bestaan multifocale brillen met een grotere zone voor het kijken op tussenafstand of om te werken op een beeldscherm. Dat is dan wel een beeldschermbril, maar niet echt geschikt voor algemeen gebruik.

Blauw lichtfilter

Een computerscherm straalt ook blauw licht. Brilglazen met blue blocker of blauw licht filter, zijn echter geen beeldschermbrillen. Dat blauwe licht is trouwens niet schadelijk voor de ogen. Vlak voor het slapen gaan kan blauw licht wel een impact hebben op de slaap. Toch regelt men dat beter via de instellingen van het beeldscherm zelf. In Windows heeft deze functie van het scherm “nachtlamp”.


* Wetgeving
Codex werken met beeldschermenrisicoanalyse beeldschermwerk

* Oogvermoeidheid
oogvermoeidheidLCD schermenbeeldschermbril