LEA app voor houdingsanalyse

LEA – app voor houdingsanalyse

LEA is een gratis app om de houding te analyseren. Door middel van AI of artificiële intelligentie herkent de software de aangenomen werkhoudingen. Het enige wat je nodig hebt is een GSM met videocamera en een internet verbinding. Je filmt een werknemer in realtime in zijn reële werksituatie of je kan een filmpje uploaden naar de app Lea. Deze voert dan de houdingsanalyse uit.

[Download app LEA]

Analyse

De app LEA projecteert een stokmannetje over de medewerker. Daarop gebeurt de houdingsanalyse. Er zijn twee soorten resultaten: de gewrichtshoeken en de RULA score. Men kan op die manier aflezen hoeveel % van de tijd een medewerker in een bepaalde houding werkt. Daaraan wordt een RULA score gekoppeld per gewricht. Volgende hoeken kan men aflezen:

* Nek buiging / zijwaartse kanteling / rotatie
* Romp buiging / zijwaartse kanteling / rotatie
* Schouder buiging / zijwaartse heffing
* Elleboog buiging

Resultaten houdingsanalyse in LEA.

Voorbeeld

Bij het nemen van producten van een rolcontainer in een supermarkt werkt de rug 82% van de tijd in een zone van 0 tot 30° buigen. De medewerker heeft dus doorgaans een rechte rug tot licht gebogen. Ze heeft immers een karretje om de producten op te zetten. Daarnaast werkt de medewerker 94% van de tijd met het hoofd rechtop of een hoek van 0° en minder. Werken gebeurt echter vooral met de armen. De schouders zijn daarbij 68% van de tijd minder dan 40° geheven, wat goed is. Toch werkt de medewerker 10% van de tijd boven schouderhoogte (>80°). Voor de zijwaartse heffing van de armen is er een gelijkaardig patroon.

Toch zijn er enkele eigenaardigheden. Voor de houding van de rug (0-30°) scoort deze zone geel, terwijl men dat toch als aanvaardbaar beschouwt. De RULA score voor de rug bevestigt dit door te stellen dat 77% van de tijd de houding van de rug goed is. Bij de nek zien we juist het omgekeerde. De medewerker werkt 94% van de tijd met het hoofd rechtop of een hoek van 0° en minder. Dat kleurt groen, terwijl de RULA score 58% van de tijd een rode score aangeeft. Een hoek van kleiner dan 0° is immers extensie en levert veel strafpunten op in RULA. In praktijk komt dit tijdens het filmpje echter niet voor. De RULA is een methode voor enkel de houding van de bovenste ledematen en combineert normaal ook verschillende gewrichtshoeken. In LEA gebeurt er een eigen beoordeling per gewricht, wat eigenlijk niet echt de RULA methode is.

Voordelen

Gratis

De LEA app is vrij te downloaden via Google Play en Apple Store. Je kan er tot 30 filmpjes per maand opslaan en analyseren. Een  filmpje kan je direct opnemen in de LEA app en daarna komt meteen de analyse met het stokmannetje. Er zijn twee tabbladen voor de houding en de RULA score. Je kan ook een filmpje opnemen en achteraf uploaden in de app.

Visualiseren

Op het filmpje verschijnt automatisch een stokmannetje dat in kleuren (groen/geel/rood) een beoordeling van de houding aangeeft. Dit communiceert heel goed, enerzijds naar de medewerker en anderzijds naar de beslisser toe. Een product op de grond zetten geeft een sterk gebogen rug in het rood, het gebruik van een tafelkar levert een rechte rug op, weliswaar in het geel.

Gewrichtshoeken

Bij de analyse van de gewrichtshoeken verschijnt in een taartdiagram hoe lang men in elke houding werkt. Geen discussie of inschatting meer nodig, de cijfers zijn duidelijk. Men krijgt objectieve data van de houding die men kan gebruiken voor verdere analyse of om het voordeel van een interventie aan te tonen. Het lijkt allemaal heel exact en dat communiceert goed.

Nadelen

Nauwkeurigheid

Er zijn wel wat bedenkingen naar hoe nauwkeurig de hoekberekening nu juist is in praktijk. Je moet de operator volledig filmen op 2 tot 6m zonder iemand anders in beeld. Toch is een rotatie van meer dan 10° wel reeds bepalend voor de RULA score van de nek. Men kan ook slechts relatief korte filmpjes uploaden (256Mb). Voor cyclusgebonden taken is dat interessant, bij variabele en dynamische taken is dat minder representatief.

Gewichten

De LEA app doet enkel uitspraak over de houding. Tijdens het tillen is ook het gewicht van het product belangrijk of bij het trekken en duwen ook de vereiste krachten. Dat meet men niet bij een dergelijke houdingsanalyse. Ze kan dus niet de kwantitatieve risicoanalyse ergonomie vervangen waar ook andere risico’s zoals vermoeidheid, staand werken, enz… mee bekeken worden. 

Interpretatie

Objectieve data van gewrichtshoeken zijn uiteraard interessant. De interpretatie van de duur dat men in een bepaalde zone werkt, is echter niet evident. Even boven schouderhoogte werken zonder gewicht is toch geen probleem, maar vanaf wanneer dan wel? Bij Scalefit gebruikt men vanaf 10% van de tijd in de rode zone als een probleem, maar die zone is hier dan weer anders gedefinieerd.

* 3D motion capture
3D motion capture3D houdingsanalyseScalefit
biomechanisch modelbewegingsanalysetoepassing supermarkt

* Risicoanalyse houding
WHIRULAREBAOWAS KIM extreme houdingen