Scalefit

Scalefit

Scalefit is software die de resultaten van een 3D houdingsanalyse op de werkvloer automatisch verwerkt. Dit kan zelfs simultaan gebeuren tijdens het opmeten van de medewerker. Scalefit analyseert en visualiseert vervolgens de houdingen, drukkrachten en gewrichtsmomenten op basis van internationale normen.

3D houdingsanalyse

De Xsens technologie laat vandaag toe om de houding van medewerkers snel op te meten op de werkvloer. Een pak met 17 sensoren (IMU) registreert continu de houding van het lichaam. De medewerker wordt daarbij omgezet in een avatar, de Industrial Athlete. Resultaat is een gigantische dataset van houdingen en snelheden op elk moment van een taak. Het manueel verwerken van deze data in Excel is daardoor onbegonnen werk.

Scalefit neemt deze houdingsdata van Xsens als input en gaat ze automatisch en simultaan verwerken. Op die manier kunnen ze houdingen, drukkrachten en gewrichtsmomenten interpreteren en visualiseren volgens de internationale normen of analysemethodes zoals KIM.

  • Duur houdingen: hoofd, romp, schouders, polsen, knieën en voorarmen
  • Frequentie houdingen: hoofd, romp, schouders, polsen, knieën en voorarmen
  • Kracht: intradiscale drukkracht nek en rug, gewrichtsmoment schouders
  • Tillen: KIM methode

Grenswaarden

Frequentie houdingen: EN 1005-4

Dynamische houdingen zal Scalefit indelen en interpreteren volgens de Europese norm rond lichaamshoudingen, EN1005-4. Voor de buiging in de rug beschrijft deze norm bijvoorbeeld drie zones: 0-20°, 20-60° en meer dan 60° buiging.

Scalefit telt dan automatisch hoeveel keer de medewerker zijn rug meer dan 20° of meer dan 60° buigt. Met een frequentie van meer dan 2x/min is een rugbuiging van 60° dan uiteraard niet aanvaardbaar.

Duur houdingen: ISO 11226

Voor statische houdingen gelden de zones uit de ISO 11226 norm als referentie. Voor de rugbuiging zijn de zones opnieuw: 0-20° (groen), 20-60° (geel) en >60° (rood). Scalefit bekijkt dan hoeveel % van de tijd de medewerker in elke bepaalde zone werkt.

  • Groen: meer dan 75% tijd in groene zone
  • Geel: meer dan 25% van de tijd in gele zone
  • Rood: meer dan 10% van de tijd in rode zone

Dit is een praktische manier om statische houdingen te interpreteren. Toch is dit niet helemaal in overeenstemming met de ISO11226 norm. Deze definieert immers een statische houding als een houding die minimum 4 seconden wordt aangehouden. Scalefit telt gewoon alle seconden van een houding samen per gewrichtszone.

Krachten

Het gewicht dat de medewerker hanteert, dient men manueel in te geven. Op basis daarvan kan dan het gewrichtsmoment in de schouder berekend worden. Een andere gekende parameter is de intradiscale druk in de lage rug. Als grenswaarde hanteert Scalefit 3200N. Voor de intradiscale druk in de nek ligt de grens op 150N.

Voorbeeld

Sterke punten

Simultane gegevensverwerking

Een groot pluspunt van Scalefit is dat de verwerking van de data automatisch gebeurt. Wanneer men de metingen heeft afgerond, heeft men meteen de data. Deze zijn visueel en overzichtelijk weergegeven per lichaamsregio en aard van de belasting. Dat bespaart heel wat tijd naar verwerking toe.

Visuele weergave

De data worden heel visueel voorgesteld op een lichaamsdiagram. Per lichaamsregio is er een score voor herhaling, duur, kracht en het totaal. Daarna kan men verder inzoomen op de detailinfo per lichaamszone. Het eindresultaat is steeds een kleurencode volgens het stoplichtmodel: groen, geel of rood.

Veelheid aan parameters

De ruime set aan biomechanische parameters maakt een evaluatie mogelijk van elke taak. De fysieke belasting op het hele lichaam wordt in kaart gebracht. In functie van de taak of onderzoeksvraag kan men de relevante parameters meer in detail eruit lichten.

Aandachtspunten

Gewicht manueel ingeven

Het gewicht is een belangrijke parameter om de krachtscore te bepalen. Deze moet men echter manueel ingeven. Wanneer steeds dezelfde gewichten worden gehanteerd, hoeft dit geen probleem te zijn. Bij een sterke variatie van gewichten, zoals in een supermarkt, vraagt dit toch nog heel wat werk.

Normen zijn niet praktijkgericht

De grenswaarden uit de internationale normen zijn gebaseerd op labo-onderzoek. In praktijk blijken deze grenzen heel streng uit te vallen. Dat is vooral het geval voor de polsen, hoofd en knieën. Bij het onbelast opwandelen van een trap zullen bijvoorbeeld de schouders en knieën al in de rode zone terecht komen.

Beperkte flexibiliteit

Het softwareprogramma laat niet toe om zelf lichaamszones te definiëren. De houdingsdata kunnen dus ook niet meteen omgezet worden naar een bedrijfseigen tool. Een verfijning van de tijdsfactor is eveneens niet mogelijk. De normen gaan immers uit van een werkdag van 8 uur.

Lees ook: 3D houdingsanalysebewegingsanalyseEN1005-4ISO11226 biomechanisch model
Lees ook: www.scalefit.de