KIM extreme houdingen invulblad

KIM extreme houdingen

KIM extreme houdingen beoordeelt de fysieke belasting door ongunstige houdingen van de rug, schouders en knieën. Het gaat over lichaamshoudingen zonder of met lage krachten. Met deze KIM tool kan ook het langdurig staan of geknield werken geëvalueerd worden.

De KIM extreme houdingen dient ook als verdieping van de andere KIM tools (tillen, trekken/duwen en repetitief werk). Wanneer deze risico’s gepaard gaan met extreme houdingen, kan men de houding nog eens apart beoordelen.

KIM extreme houdingen (.pdf)FRENGD (interpolatie)

Hoe werkt KIM extreme houdingen

De KIM extreme houdingen kijkt verder dan de houding alleen. Volgende risicofactoren worden immers gecombineerd:

  • Duur
  • Houding rug / schouders / knieën
  • Extra houding (torsie, hoofd, steun, ruimte)
  • Omstandigheden (stabiliteit, koude, nat, schokken, concentratie)

Risicoscore = Duur x (Houding + Extra + Omstandigheden)

Er worden drie risicoscores berekend: rug, schouders en knieën. Om de fysieke belasting van de werkpost te beoordelen, neemt men de hoogste score van de drie regio’s.

Risicoscores KIM methode

Voorbeeld

Een automechanieker zal op dagbasis ongeveer twee uur met een sterk gebogen rug herstellingen uitvoeren in de motorkap. Los van de vele handbewegingen worden ook de armen sterk geheven. Een motorkap is een sterk beperkte ruimte waarin men geconcentreerd werk doet.

Automechanieker aan het werk in de motorkap

Werkduur: 2 punten

Een automechanieker krijgt doorheen de dag verschillende soorten herstellingen te verwerken. Die aan de motorkap komen ongeveer twee uur per werkdag voor. Dat komt overeen met 2 punten.

Houding rug (A) en schouders (B): 40 en 24 punten

De houding van de rug is sterk gebogen bij herstellingen in de motorkap. Die extreme houding (>60°) komt bijna de hele tijd voor, meer dan ¾ van de tijd. Dat resulteert in 40 punten.

De armen reiken naar voor op een afstand van het lichaam. Doordat dit bijna de hele tijd het geval is, levert dat ook 24 punten op.

Extra houding rug (A) en schouders (B): 3 en 2 punten

De houding van de rug is soms gedraaid. Dit betekent 1 extra punt. De mechanieker kan wel steun zoeken met de vrije hand of door met de benen tegen de voorkant van de wagen te leunen. Door de motorkap en de specifieke plaats is de bewegingsruimte wel beperkt. Dat is ook van toepassing voor de schouders.

Bij de houding worden de begrippen soms, vaak en constant gebruikt. De grens ligt daarbij op 50% van de cyclustijd. Komt een houding minder voor, dan is dat “soms”. Ligt de frequentie van de extra houding hoger, dan is dat “vaak”. Constant een slechte beweging is voor meer dan 80% van de tijd.

Omstandigheden rug (A) en schouders (B): 1 en 1 punt

De werkomstandigheden zijn over het algemeen goed in de autogarages. De vloer is vlak, er is doorgaans geen vocht of koude. Schokken zijn eveneens niet van toepassing tijdens herstellingen in de motorkap. Een goede verlichting zorgt voor voldoende zicht van de onderdelen. Toch is er een hoge mentale concentratie vereist.

Risicoscore rug = 2 x (40 + 3 + 1) = 88

Risicoscore schouders = 2 x (24 + 2 + 1) = 54


Lees ook: KIM methodeKIM tillenKIM trekken en duwenKIM repetitief werk KIM extreme houdingKIM lichaamskrachtKIM lichaamsbewegingmulti KIM