KIM lichaamsbeweging invulblad

KIM Lichaamsbeweging

KIM lichaamsbeweging beoordeelt de fysieke belasting door bewegingen die vermoeiend kunnen zijn. Het gaat in de eerste plaats over lichaamsbeweging zonder of met lage krachten. Met deze KIM tool kan ook het wandelen, traplopen, klimmen, fietsen,… geëvalueerd worden.

De KIM lichaamsbeweging kan ook als verdieping dienen van de andere KIM tools (tillen, trekken/duwen en repetitief werk). Wanneer deze risico’s gepaard gaan met veel lichaamsbeweging, kan men de beweging of vermoeidheid nog eens apart beoordelen.

KIM Lichaamsbeweging (.pdf)FRENGD (interpolatie)

Hoe werkt KIM lichaamsbeweging

De KIM lichaamsbeweging kijkt verder dan de beweging alleen. Volgende risicofactoren worden immers gecombineerd:

  • Duur: aantal minuten/dag
  • Lichaamsbeweging (A)
  • Draagwijze (A)
  • Houding romp (A)
  • Omstandigheden (A)
  • Fietsen/trappen (B)
  • Omstandigheden (B)
  • Organisatie

Risicoscore = Duur x (Beweging (A) + Draagwijze (A) + Houding romp (A) + Omstandigheden (A) + Fietsen (B) + Omstandigheden (B) + Organisatie)

Om de risicoscore voor vrouwen te kennen, dient men het totaal met 1,3 te vermenigvuldigen.

Risicoscores KIM methode

Voorbeeld

De kantine van instelling krijgt zijn goederen aangeleverd via de ondergrondse parking. Het kantinepersoneel draagt deze via de trap omhoog naar de opslagruimte bij de kantine. Men overweegt een elektrische trappenstellers aan te schaffen.

Levering dragen op de trap

Duur: 2 punten (5-10 minuten)

Er gebeuren elke week twee grote leveringen. Alles naar de opslagruimte brengen duurt ongeveer 15 minuten per keer. De helft van de tijd wordt effectief op de trappen gewandeld. Dat valt in de categorie van 5-10 minuten, wat overeenkomt met 2,5 punten.

Bij deze factor is het belangrijk dat men de effectieve tijd van de vermoeiende taak met lichaamsbeweging in rekening neemt. De werkduur zal acht uur zijn, maar daarvan maakt het traplopen slechts een beperkt deel uit.

Lichaamsbeweging: 28 punten (steile trappen)

Met een optrede van 20cm en een aantrede van 25cm, is de helling 39°. Dat is een steile trap, vermits de hellingsgraad tussen 35 en 50° is. Het gemiddeld gewicht dat per keer op de trappen gedragen wordt, weegt tussen de 10 en 15kg. Hiermee komen dan 28 punten overeen.

Er vallen ook een aantal interessante grenswaarden uit de KIM lichaamsbeweging af te leiden. Om binnen de aanvaardbare grenzen te blijven (groen), hanteert men best als maximum gewicht 25kg op een trap en 10kg op een ladder. Vanaf respectievelijk 30 en 15kg levert dit altijd een verhoogd risico voor iedereen op (rood). 

Draagwijze: 4 punten (in handen)

De geleverde goederen worden in de handen gedragen. Voor het gemak plaatst de medewerker alles in een doos. Daarbij is er de afspraak om maximum 15kg per keer te dragen. Volgens de KIM lichaamsbeweging levert dat 4 punten op.

Houding romp: 0 punten (rechte rug)

Tijdens het traplopen blijft de romp relatief recht. De romp wordt alleszins niet zichtbaar gebogen of gedraaid.

Omstandigheden: 0 punten (goed)

Het gaat in dit voorbeeld over een rechte en brede trap. De bewegingsruimte is daardoor niet beperkt. Deze factor scoort ook goed in de analyse (0 punten).

Organisatie: 0 punten (afwisseling)

Het wegzetten van de levering in de opslagruimte neemt slechts een beperkt deel van de dag in. Er is tijdens een werkdag dus veel afwisseling met andere taken die minder lichaamsbeweging.

Risicoscore = 2 x (28 + 4 + 0 + 0) = 64 mannen, 83 vrouwen

Een elektrische trappensteller is een goede oplossing om het risico op overbelasting binnen de aanvaardbare grenzen te houden voor de gemiddelde medewerkers.

Lees ook: KIM methodeKIM tillenKIM trekken en duwenKIM repetitief werk KIM extreme houdingKIM lichaamskrachtKIM lichaamsbewegingmulti KIM