Multi KIM methode

Multi KIM

Eind 2019 verscheen een update van de KIM methode. Dit is een snelle methode om het risico van een bepaalde taak te kwantificeren. Dat kan voor tillen, trekken en duwen, repetitief werk, lichaamskracht, extreme houdingen en lichaamsbeweging. Doorheen de dag echter doen medewerkers verschillende taken. Multi KIM laat toe om per risico de belasting van deze taken te combineren en een dagbelasting te bepalen.

Multi KIM (.pdf)

Hoe werkt multi KIM?

De multi KIM is een invulblad waarin je alle taken doorheen de dag van een medewerker invult. Per taak geef je aan hoe lang deze duurt en vul je de tijd- en intensiteitsscore in van de KIM methode. Tijd is steeds de eerste factor in de KIM tools en intensiteit is de som van alle andere factoren.

De KIM score van de taak wordt dan automatisch ingevuld, alsook een 8 uur blootstelling. Daarvoor wordt de belasting geëxtrapoleerd. Als een taak één uur duurt en men tilt 100 keer, dan is de 8u belasting op basis van 800 keer tillen. Deze parameter is nodig voor het algoritme dat de belasting op dagbasis berekent wanneer er meerdere tiltaken zijn op één dag. Onderaan de tabel verschijnt namelijk de gecombineerde belasting per risico.

Op het invulblad is er plaats voor 24 deelactiviteiten. Je vult de KIM scores in en berekent automatisch de gecombineerde belasting voor tillen, trekken en duwen, repetitief werken, lichaamskracht, extreme houding en lichaamsbeweging.

Voorbeeld

Een operator doet 4 taken op een dag: orderpicking motorkabels, ophangen dubbele uitlaat met railsysteem, motorkabels op lift hangen en assembleren. In de praktijk gaat één taak gepaard met meerdere ergonomische risico’s. Men past dus ook meerdere KIM methodes toe.

Oderpicking is het tillen van de kabels, trekken en duwen van de pickkar, extreme houdingen bij het reiken en lichaamsbeweging bij het wandelen. Er worden dus vier aparte KIM scores berekend. Het ophangen van de uitlaat gebeurt met een railsysteem, wat onder trekken en duwen valt. Het wandelen van de rekken naar de conveyor en omgekeerd is lichaamsbeweging. De motorkabels op de lift hangen wordt gekenmerkt door tillen, het staan op beperkte ruimte valt onder extreme houdingen. Assembleren tot slot is repetitief werk met lichte onderdelen, het staand werk beoordeelt men met de KIM extreme houdingen.

Op dagbasis bekeken zijn er dus twee taken met tillen, trekken en duwen en lichaamsbeweging. Er zijn drie taken waarvoor een KIM extreme houding is berekend en één taak met repetitief werk. Per risico combineert het invulblad dan alle deeltaken tot een globale risicoscore.

Ingevulde multi KIM voor operator in de automotive.

De combinatie van het tillen van de motorkabels bij het picken en het ophangen geeft een verhoogd risico voor alle medewerkers, een rode score. Beide deeltaken apart waren elk geel, maar de totaalsom is zeker niet aanvaardbaar. Het trekken en duwen tijdens het picken en met het railsysteem zijn elk op zich aanvaardbare taken. De combinatie op één dag echter flirt met de grens tussen wel of niet aanvaardbaar voor de gemiddelde medewerker.

De houding en lichaamsbeweging geven minder verwachte resultaten. Deze risico’s werden weerhouden wegens het staand werken, met name het statisch staan en wandelen. KIM houding combineert bovendien het staan met de gebogen rug tijdens het picken. Alles op een hoopje geeft dan een heel strenge score (99 punten). Ook wandelen geeft vanaf 4 uur per dag een verhoogd risico en houdt geen rekening met herstel. Voor statisch staan en wandelen lijken andere methodes meer geschikt.

Sterke punten

Meer realistisch belasting

In de realiteit doen medewerkers vaak verschillende taken op één dag. De multi KIM laat toe deze te combineren wat de tool nog breder inzetbaar maakt voor een risicoanalyse op functieniveau. Bovendien geeft het een mooi overzicht van taken en risicoscores.

Eenzelfde risicoschaal

Een pluspunt van de KIM tools is dat ze elk risico op eenzelfde schaal uitdrukken. Dat maakt dat men taken en risico’s makkelijk met elkaar kan vergelijken. Bij een verhoogd risico op een gecombineerde risicoscore dient men wel terug in te zoomen op de deeltaken om gericht oplossingen te bedenken.

Aandachtspunten

Totale lichaamsbelasting

De multi KIM combineert de belasting per risicogroep. De volgende vraag stelt zich dan naar een globale lichaamsbelasting of per lichaamszone. Tillen en trekken/duwen belasten bijvoorbeeld beiden de rug. Het combineren van twee KIM tools is echter niet mogelijk, evenmin het bepalen van een totale belasting op de rug.

Staan en wandelen

De KIM houding beoordeelt de rug, bovenste ledematen en onderste ledematen. In de gecombineerde tool is er echter geen opsplitsing per lichaamsregio. Het risico statisch staan op dagbasis kan men dus niet uitfilteren. Ook wandelen geeft gecombineerd steeds hoge waarden zonder mogelijkheid tot nuance. De ergonoom maakt daarvoor beter gebruik van de VerV tool staand werken.

Bron: handleiding multi KIM (.pdf)

Lees ook: KIM methodeKIM tillenKIM trekken en duwenKIM repetitief werk KIM extreme houdingKIM lichaamskrachtKIM lichaamsbewegingmulti KIM