REBA – Rapid Entire Body Assessment

Wat is REBA?

De REBA werd ontwikkeld om het risico op overbelasting door de totale lichaamshouding in te schatten. Waar de RULA methode zich vooral focust op de bovenste ledematen, bekijkt de REBA het hele lichaam. Beide methodes beoordelen dezelfde factoren voor de verschillende gewrichten: houding, kracht en spierwerking. Het verschil ligt enkel in de interpretatie waar voor het totale lichaam de score van de romp zwaarder doorweegt.

REBA formulier (.pdf)

Hoe werkt REBA?

In de REBA methode bekijkt men een momentopname van de taak. Daarvoor selecteert men de handeling met de slechtste houding of de houding die het langste voorkomt of die met de hoogste kracht.

De methode begint met de beoordeling van de houding van nek, romp en benen. Eens de gewrichtshoeken zijn bepaald, kan men de totaalscore voor houding opzoeken. Daar kan nog een extra belasting bijkomen van het gewicht dat men eventueel hanteert.

Daarna volgen dezelfde stappen voor de elleboog (onderarm), schouder en pols. Eens de totaalscore voor de houding van deze gewrichten is gekend, wordt een bijkomende belasting van de grijpwijze erbij geteld.

De REBA score bekomt men door de totaalscore voor nek, rug en benen te combineren met die van onderarm, schouder en pols.

De risicoscores worden uitgedrukt in vier risicoklassen:

REBA risicoscores

Voorbeeld

REBA voorbeeld

Nek: neutrale houding (1pt)
Romp: sterk gebogen (3pt)
Benen: stabiel (1pt)
Kracht: >5kg (+1pt)

De totale houdingsscore kan men in de tabel opzoeken. Links bekijkt men het vak met 1pt voor de nek, waarbinnen men de rij met 1pt voor de benen selecteert. Zo is de rij van de totaalscore bepaald. Bovenaan bekijkt men de houding van de rug. De 3 punten bepalen de kolom van de totaalscore. Door de rij en kolom te verbinden komt men uit op twee punten. Daarbij telt men de extra belasting door het gewicht dat mevrouw manipuleert (+1pt).

Schouder: 90° geheven, opgetrokken en zijwaarts (6pt)
Elleboog: <60° gebogen vanuit gestrekte positie (2pt)
Pols: >15° buiging met zijwaartse afwijking (3pt)
Grijpwijze: aanvaardbaar, maar niet ideaal (1pt)

De houdingsscore van arm en pols is te vinden in de combinatietabel. De combinatie onderarm en pols definieert de onderste rij voor de totaalscore. De 6 punten van de schouder bepalen de kolom. Na het verbinden van rij en kolom komt men uit op 9 punten. Daarbij komt nog 1 punt voor de grip.

De globale REBA score tenslotte wordt gevonden door de totaalscores van nek, rug, benen en schouder, elleboog, pols met elkaar te combineren. In dit voorbeeld is de risicoscore 9 punten. Er is een hoog risico, dus aanpassingen zijn snel nodig.

Bron: Ergonomics Plus