Verschillende beroepen met staand werken

Codex VIII.1 Werk- en rustzitplaatsen

Codex VIII.1 werk- en rustzitplaatsen gaat in de eerste plaats over staand werken [link]. In België hanteert de arbeidsinspectie hiervoor een heel ruime definitie. Staand werken zijn alle activiteiten die men in een verticale houding op de voeten uitvoert. Dit omvat zowel het langdurig staan op één plaats als het wandelen doorheen de dag. In de fysieke sectoren zoals de bouw, zorgsector, productie en logistiek is staand werken bijna steeds van toepassing. De werkgever is dan verplicht een risicoanalyse staand werken uit te voeren.

Zittend werken of pauzeren

Wanneer er een verhoogd risico op gezondheidsklachten is door het staand werken, dan moet de medewerker bij tussenpozen of na bepaalde tijd kunnen zitten. Zitten is op een stoel met rugleuning, aldus de Belgische arbeidsinspectie. Men kan dan het werk zo organiseren dat zittend werken mogelijk is. Als dat niet lukt, moet men zittende pauzes voorzien.

De rusttijden of zittende werktijden moeten tenminste een kwartier in de eerste helft van de arbeidsdag zijn en tenminste een kwartier in de tweede helft. De rusttijden mogen ten vroegste na 1,5 uur genomen worden en ten laatste na 2,5 uur werk. Dit wordt begrepen als arbeidstijd. Verder schrijft codex VIII.1 werk- en rustzitplaatsen voor dat men de werknemers inlicht omtrent alle maatregelen die genomen worden.

Andere maatregelen

Om het staand werken te verlichten zijn nog andere preventiemaatregelen mogelijk. Deze richten zich op het verminderen van de duur en intensiteit, en het verbeteren van het comfort en de houding.

Taakroulatie met zittend werken en een zit-stawerkplek hebben de grootste impact op de effectieve duur dat men staand werkt per dag of aan één stuk door. Aan een ontvangstbalie kan men bijvoorbeeld afwisselen tussen administratief werk (zitten) en receptie (staan). Anderzijds laat een zit-statafel deze afwisseling ook toe aan eenzelfde werkplek.

Het comfort verhogen kan door een voetensteun te voorzien waarop afwisselend een voet kan rusten. Een stasteun waarop men eens kan leunen of stamatten verminderen de vermoeidheid in de benen. Eenzelfde effect wordt gevonden bij zachte inlegzolen in veiligheidsschoenen of steunkousen bij specifieke beroepen (chirurg).

De houding optimaliseren is van belang bij het ontwerpen van de werkplek. Dat is de moment om een keuze te maken tussen een zittende, staande of zit-stawerkplek. Dit bepaalt de optimale werkhoogte en de aanvaardbare reikafstanden.

De houding optimaliseren is van belang bij het ontwerpen van de werkplek. Dat is de moment om een keuze te maken tussen een zittende, staande of zit-stawerkplek. Dit bepaalt de optimale werkhoogte en de aanvaardbare reikafstanden.