Codex boek VIII titel 3 – Manueel hanteren van lasten

Het vroegere KB manueel hanteren van lasten is binnen de Codex ondergebracht in boek VIII Ergonomische belasting onder titel 3 [link]. Manueel hanteren van lasten omvat tillen, trekken en duwen, repetitief hanteren van lichte lasten en verplaatsen van mensen. De werkgever moet in de eerste plaats het risico proberen vermijden en als dat niet kan het risico beoordelen. Naast het medisch toezicht dienen de werknemers ook informatie te krijgen over een correcte werkmethode.

Wanneer het risico toekennen ?

De werkgever bepaalt (na advies) voor welke werknemers het risico van toepassing is. Ze worden dan periodiek onderworpen aan een medisch onderzoek. Onderstaande criteria kunnen gehanteerd worden om het risico toe te kennen:

– Tillen: meer dan 10x/dag een gewicht van meer dan 3 kg tillen of meer dan 25kg
– Trekken en duwen: meer dan 10x/dag of 200kg of 30m trekken of duwen
– Repetitief lichte lasten: 30 handbewegingen per minuut of cyclustijd korter dan 30″
– Verplaatsen: mensen

Hoe risico beoordelen ?

Op analyseniveau bestaan er een aantal eenvoudige en snelle methodes om deze risico’s te beoordelen. In België zijn vooral de KIM methodes gangbaar. Deze tools hebben als voordeel dat ze laagdrempelig zijn en ook door de algemene preventieadviseur kunnen uitgevoerd worden.
– Tillen: KIM tillen, houden en dragen
– Trekken en duwen: KIM trekken en duwen
– Repetitief: KIM manuele handelingen

De ISO 11228 norm geeft een invulling aan de risico-evaluatie van het manueel hanteren van lasten. In drie delen worden methodes aangereikt voor respectievelijk tillen, trekken en duwen en het repetitief hanteren van lichte lasten. Dit zijn gespecialiseerde tools waarvoor enige opleiding en training vereist is.
– Tillen: NIOSH
– Trekken en duwen: Snook
– Repetitief lichte lasten: OCRA

Om het risico manueel hanteren van lasten effectief te beheersen zou deze risicobeoordeling preventief dienen te gebeuren binnen een globaal preventieplan (elke 5 jaar). Bij overbelastingsklachten kan uiteraard sneller en reactief opgetreden worden.

Wanneer het risico op overbelasting ten gevolge van het manueel hanteren van lasten te hoog is voor de gemiddelde of alle werknemers, zijn preventiemaatregelen noodzakelijk.

Informatie werkmethode?

Eens het risico aanvaardbaar is voor (bijna) alle werknemers, moet uitgelegd worden wat de voorgeschreven of minst belastende werkwijze is. Het aanleren van een correcte werkmethode vormt dan het sluitstuk van een ergonomiebeleid. Deze opleidingen zijn goed ingeburgerd in België, helaas zonder de voorgaande stappen. Ze worden meer als lapmiddel gebruikt zonder het risico aan te pakken. Dat verklaart ook waarom vele onderzoeken geen effect vinden van dergelijke opleidingen.

Om gedrag te veranderen is een participatieve en herhaalde aanpak nodig. Door de medewerkers te betrekken, bekomt men meer taakspecifieke en realistische werkmethodes. Deze hebben ook meer draagvlak wat de aanvaarding verhoogt. Bedoeling is om onderstaande principes dus specifiek voor de job te maken.

Tips tillen
Tips trekken en duwen
Poster tillen (.pdf)