Codex boek VIII titel 2 – Beeldschermen

Beeldschermwerk is een vaste waarde in de ergonomie. Het oorspronkelijke KB uit 1993 is opgenomen onder titel 2 in boek VIII “Ergonomische belasting” van de Codex [link]. Hoewel de computerwereld de voorbije 20 jaar gigantisch snel is geëvolueerd, is de inhoud niet gewijzigd. Het risico voorkomen, beoordelen en opleiding van (nieuwe) medewerkers zijn de verplichtingen van de werkgever. De bijlagen beschrijven een aantal minimale eisen aan stoel, tafel, omgeving,…

Wat is werken met beeldschermen?

Werken met een beeldschermen is zoals we vandaag het klassieke computerwerk kennen… Dat betekent geen kassa, vorkheftruck, typmachine, enz… De werkgever bepaalt voor welke werknemers het risico van toepassing is.

Als criterium geldt veelal 4 uur per dag werken achter een computer. Dit veronderstelt een groot scherm. Voor mensen die werken op een klein scherm wordt het criterium best verstrengd. Op een laptop of tablet is de tekengrootte immers kleiner dan op een groot scherm wat zijn invloed heeft op het risico op oogklachten.

* beeldscherm: meer dan 4 uur per dag op het werk (of 20u per week)
* laptop: meer dan 2 uur per dag
* tablet: meer dan 30min per dag

Wat moet werkgever doen?

De verplichtingen zijn een risicobeoordeling, passende maatregelen en informeren. Minstens om de vijf jaar dient er een risicoanalyse te gebeuren op het niveau van een groep beeldschermwerkposten en op het niveau van het individu. Dit gaat over alle welzijnsrisico’s met nadruk op de ogen, lichamelijke en mentale belasting. Op basis van de resultaten worden maatregelen genomen om de risico’s te voorkomen.

Eventueel wordt de risicoanalyse aangevuld met een bevraging van de medewerkers over de werkomstandigheden of hun gezondheidsproblemen.

Nieuwe medewerkers dienen een opleiding te krijgen over het gebruik van hun werkpost. Alle medewerkers dienen geïnformeerd te worden over de risico’s en genomen maatregelen.

Hoe risico beoordelen?

Een risicobeoordeling gebeurt meestal met een checklist of (online) vragenlijst. Dit houdt in dat men per werknemer inventariseert over welke stoel, tafel en scherm hij beschikt en dit aftoetst aan de geldende normen. Per kantoorruimte gebeurt dat ook voor de omgevingsfactoren: oppervlakte, verlichting, geluid en klimaat. Dat is een eerste voorwaarde om ergonomisch te kunnen werken. De tweede stap omvat dat het evalueren of de tafel, stoel, scherm goed staan ingesteld.

Checklist risicoanalyse werken met beeldschermen (.xls)

Hoe informatie over werkmethode geven?

Opleiding over hoe medewerkers hun werkplek correct kunnen inrichten of instellen, is zinvol voor zowel nieuwe als ervaren medewerkers. Een goed gebruik van de bureaustoel, tafel en scherm vraagt herhaling en permanente bewustmaking om te komen tot een duurzame gedragsverandering.

Tips beeldschermwerk
Self-assessment werknemers (link)
Poster beeldschermwerk (.pdf)

Wat staat er in de bijlage VIII.2-1?

In de bijlage staan een aantal minimum vereisten aan stoel, tafel, omgeving, interface, enz…. Meest opvallend is dat een bureaustoel verstelbaar moet zijn op vlak van zithoogte, hoogte en helling van de rugleuning. Het toetsenbord moet ook los staan van het scherm. Langdurig werken op een laptop vraagt dus een apart toetsenbord en muis.

Over het algemeen blijven de eisen laag en vaag, zodat de internationale normen een praktische invulling kunnen geven.

– Stoel: EN 1335
– Tafel: EN 527
– Scherm: TCO 5.0
– Toetsenbord: los van scherm
– Oppervlakte: NEN 1824
– Verlichting: EN 12464
– Geluid: NPR 3438
– Klimaat: ISO 7730