Work Ability Index – WAI

Wat is Work Ability Index?

De WAI of Work Ability Index is een maat om het werkvermogen te meten. Het is een snel en praktisch instrument om in gesprek te gaan over de werkbaarheid van het werk, nu en in de nabije toekomst. Aan de hand van zeven dimensies wordt gepeild of de belasting van het werk in overeenstemming is met de belastbaarheid van de werknemer.

  1. Huidige werkvermogen ten opzichte van beste ooit
  2. Werkvermogen in relatie tot eisen van het werk
  3. Aantal huidige aandoeningen
  4. Inschatting beperking werkuitoefening door aandoeningen
  5. Ziekteverzuim laatste twaalf maanden
  6. Eigen prognose werkvermogen binnen twee jaar
  7. Vitaliteit

De work ability vragenlijst is online in te vullen en berekent automatisch de score. Een bepaald antwoord op een vraag levert immers punten op. De som van al deze punten resulteert in de WAI of Work Ability Index.

07 – 27 Slecht
28 – 36 Matig
37 – 43 Goed
44 – 49 Uitstekend

Maat voor werkvermogen

De Work Ability Index (WAI) geeft aan in hoeverre de capaciteiten van het individu en de jobvereisten in overeenstemming zijn met elkaar. Het is dus geen diagnose-instrument of legt geen oorzaken bloot. De WAI geeft aan hoe sterk het werkvermogen is. Bij een lage waarden dient men zelf op zoek te gaan naar de oorzaak. Het huis van werkvermogen kan daarbij een goede leidraad bieden.

De eenvoud van de WAI heeft het begrip werkvermogen of work ability begrijpbaar gemaakt. In België is op basis hiervan een meer uitgewerkte “Vragenlijst over Werkvermogen” (VOW) ontwikkeld. Hiermee wil men de inhoud van de werkvereisten en de mogelijkheden van de werknemers analyseren. Dit voordeel gaat wel ten koste van de snelheid en functionaliteit die Work Ability Index (WAI) biedt.