Huis van Werkvermogen

Huis van werkvermogen

Werkvermogen betekent dat er een evenwicht is tussen de capaciteiten van een individu en de vereisten van het werk. Andere termen zijn work ability of job matching. Het huis van werkvermogen beschrijft de onderdelen of componenten die bepalen of het werk werkbaar is of niet. Werkvermogen is een belangrijke voorwaarde in het kader van langer werken. Zowel het werk als de werknemer zullen immers evolueren doorheen de tijd. Het is zinvol om regelmatig de match tussen werk en individu af te toetsen.

Huis van werkvermogen

Om werkvermogen concreter te maken, heeft Ilmarinen (Finland) de vergelijking gemaakt met een huis. Werkvermogen is daarbij het dak, dat rust op vier verdiepingen:

– Gezondheid
– Competentie
– Motivatie met balkon naar directe omgeving (werk/privébalans)
– Werk

Om te spreken van een stabiel huis van werkvermogen, moeten alle verdiepingen voldoende stevig zijn. Deze hebben bovendien een invloed op elkaar, wat gesymboliseerd wordt door de trap doorheen het huis. Opleiding (competentie) kan bijvoorbeeld de jobtevredenheid (motivatie) verhogen. Een goede functionele capaciteit (gezondheid) maakt de jobvereisten (werk) meer haalbaar…

WAI

De vier verdiepingen geven ook aanknopingspunten om het werkvermogen te verbeteren. Aan de hand van een check kan men nagaan waar een onderneming staat. Het werkvermogen wordt uitgedrukt door de WAI. Deze is de resultante van de onderliggende verdiepingen.
– Gezondheid: lichamelijk en mentaal
– Competentie: opleiding, groei, kennis en vaardigheden
– Motivatie: betrokkenheid, jobtevredenheid, autonomie, sociale steun
– Werk: fysieke en psychosociale risicofactoren, ergonomie

Huis van werkmogen in criteria

De WAI index is een interessante factor omdat ze kan voorspellen wie een verhoogd risico loopt om het werk binnen twee jaar niet meer te kunnen. De index voorspelt met andere woorden wanneer de balans capaciteiten en jobvereisten niet meer in evenwicht zijn. De vier componenten van het huis van werkvermogen geven handvatten om het evenwicht terug te herstellen. Nog belangrijker is dit preventief te doen.


Lees ook:
WAIhuis van werkvermogenwerkbaar werkoudere werknemerslanger werkenzwaar werkKB re-integratie