Werkbaar werk: inzetten op ergonomie

Werkbaar werk betekent dat er een balans is tussen iemands capaciteiten en de vereisten van zijn job. De afstemming tussen de belasting van het werk en de belastbaarheid van de werknemer, wordt ook job matching genoemd. De mate waarin er een evenwicht is, wordt werkvermogen genoemd. Wil men meer mensen terug aan het werk krijgen of langer aan het werk houden, dan dient dit evenwicht bewaakt te worden. Het werk moet immers werkbaar zijn…

Vijf stappen van werkvermogen

Figuur: werkvermogen is het resultaat van gezondheid, competenties, waarden en werk.

Werk aanpassen aan de mens

Een werkgever moet het werk aanpassen aan de mens. In de volksmond is dat de definitie van ergonomie. Dit gaat uit van een holistisch kijk op de mens met zijn fysieke en mentale capaciteiten. Preventie streeft ernaar om de belasting van het werk binnen de aanvaardbare grenzen te houden. Een risicoanalyse is een geschikt hulpmiddel om de fysieke en mentale zwaarte van het werk in kaart te brengen. Toch is er ook een gedeelde verantwoordelijkheid. De werknemer dient ook zorg te dragen voor zijn fysieke en mentale gezondheid. Dat verhoogt zijn belastbaarheid. De werkgever kan zorgen voor een klimaat waarin mensen graag werken (waarden) en zich blijvend kunnen bijscholen (competenties).

Werkvermogen gericht verbeteren

In het kader van werkbaar werk is het belangrijk om te kijken waar de balans werk-inidividu uit balans dreigt te geraken. Bij de ene job is de fysieke belasting bepalend of men het werk kan blijven volhouden, bij andere jobs raakt men eerder mentaal uitgeput door langdurig teveel of te weinig stress. Daarom zijn oplossingen op maat nodig. Een standaardaanpak zal zijn effect missen. Soms wordt werkbaar werk bijvoorbeeld gelijkgesteld met werkgoesting. Dat is niet helemaal correct. Een zak van 50kg blijft te zwaar, ook al heeft men goesting. Uit een Zweedse studie blijkt dat vooral fysiek zware, repetitieve en laaggeschoolde jobs de hoogste drop-out op de arbeidsmarkt geven. Ergonomie richt zich op het aanpakken van deze fysieke belasting.

Preventief werkbaar werk bewaken

Ziekteverzuim kan ontstaan wanneer de balans tussen capaciteiten en vereisten te lang verstoord wordt. Om dit te vermijden kan men op beide aspecten inzetten. Proactieve ergonomie houdt de fysieke (en mentale) belasting van het werk onder controle, ook als er nog geen problemen zijn. Andere winst ligt in het vroegtijdig opsporen wanneer de balans of werkbaarheid in het gedrang dreigt te komen. Hierin speelt het periodiek medisch onderzoek een belangrijke rol. Men dient niet alleen te kijken of het werk vandaag werkbaar is, maar ook of het dat binnen drie jaar nog zal zijn. Deze vooruitblik laat een vroegtijdige interventie toe op maat van het individu.

Oplossingen zijn mogelijk op vlak van fysieke/mentale gezondheid, competenties (opleiding), motivatie of de werkomstandigheden. Dit zijn de vier aspecten, die samen het werkvermogen van een werknemer bepalen. Ergonomie heeft daar zijn invloed op.

Lees ook:
WAI huis van werkvermogenwerkbaar werkoudere werknemerslanger werkenzwaar werkKB re-integratie