Figuur ergonomie

ERGONOMIE site.be

informatie en onderzoek over ergonomie

 

 

Huis van Werkvermogen

 


 
Werkvermogen betekent dat er een evenwicht is tussen de capaciteiten van een individu en de vereisten van het werk. Andere termen zijn work ability of job matching. Werkvermogen is een belangrijke voorwaarde in het kader van langer werken. Zowel het werk als de werknemer zullen evolueren doorheen de tijd, wat zijn invloed heeft op het werkvermogen. Het is zinvol om regelmatig de match tussen werk en individu af te toetsen.

 
Om werkvermogen concreter te maken, heeft Ilmarinen (Finland) de vergelijking gemaakt met een huis. Werkvermogen is daarbij het dak, dat rust op vier verdiepingen:

- Gezondheid

- Competentie

- Motivatie met balkon naar directe omgeving (werk/privébalans)

- Werk

 

Huis van Werkvermogen volgens Ilmarinen.

 

Om te spreken van een stabiel huis of werkvermogen, moeten alle verdiepingen voldoende stevig zijn. Deze hebben bovendien een invloed op elkaar, wat gesymbolilseerd wordt door de trap doorheen het huis. Opleiding (competentie) kan bijvoorbeeld de jobvoldoening (motivatie) verhogen. Een goede functionele capaciteit (gezondheid) maakt de jobvereisten (werk) meer haalbaar...

 

De vier verdiepingen geven ook aanknopingspunten om het werkvermogen te verbeteren. Aan de hand van een check kan men nagaan waar een onderneming staat. Het werkvermogen wordt uitgedrukt door de WAI. Deze is de resultante van de onderliggende verdiepingen.
- Gezondheid: lichamelijk en mentaal
- Competentie: opleiding, groei, kennis en vaardigheden
- Motivatie: betrokkenheid, jobvoldoening, autonomie, sociale steun
- Werk: fysieke en psychosociale risicofactoren

 

Huis van Werkvermogen Check.

 

 

Bron: Spreker IEA congres 2015

 

 


oudere werknemer - WAI - huis van werkvermogen - functionele capaciteit - BMW langer werken - zwaar werk - ergonomie en psychosociale

 

 

 

© 2006-2017 www.ergonomiesite.be - Mailen naar Roeland Motmans