Hand-Activity TLV

ACGIH Hand Activity TLV

De Hand Activity TLV (Threshold Limit Value) is een Amerikaanse methode die het risico op overbelasting van de hand en pols beoordeelt. De methode richt zich specifiek op carpal tunnel syndroom en tendinopathieën aan de pols. De evaluatie is gebaseerd op de handbewegingen en de handkracht gedurende een kortcyclische taak, gedurende minstens 4 uur per dag.

Hand Activity TLV.pdf

In 2001 bracht de ACGIH, de Amerikaanse beroepsvereniging voor hygiënisten hun eerste versie van grenswaarden voor repetitief werk uit. De combinatie handkracht en handactiviteit resulteerde daarbij in een actiewaarde en een grenswaarde. Deze bleken echter niet gevoelig genoeg. In 2018 volgde daarom een update om nauwkeuriger een werkgebonden carpal tunnel syndroom te kunnen voorspellen.

Hoe werkt Hand Activity TLV

Deze methode combineert twee parameters: handactiviteit en handkracht. De handactiviteit wordt uitgedrukt op een schaal van 0 tot 10 (VAS schaal). Daarbij staat 0 voor geen activiteit en 10 voor de hoogst denkbare activiteit. Het is een kwalitatieve beoordeling die de duur en de frequentie combineert.

De handkracht wordt uitgedrukt als percentage van de maximale kracht, normalized peak force (NPF). Dit kan op drie manieren: de Borg schaal, de Moore-Garg schaal of als percentage van de maximale vrijwillige contractie (%MVC) na het meten van de spieractiviteit (EMG).

De meest gebruikte werkwijze is de Borgschaal. De operator geeft dan aan hoeveel kracht hij dient uit te oefenen. Enkel scores vanaf 1 en hoger worden in rekening genomen. Wanneer er geen mogelijkheid is om de medewerkers te betrekken, kan de observator zelf een inschatting maken met de Moore-Garg schaal.

Hand Activity TLV.pdf

Risicoscore

De risicoscore kan men aflezen in een grafiek. Deze duidt de relatie tussen de handkracht en handactiviteit aan. Er is een actiewaarde (AL) en een grenswaarde (TLV).

Men kan de grenswaarde en actiewaarde ook zelf berekenen. In een eerste stap berekent men dan de grenswaarde voor een aanvaardbare handkracht (NPFTLV) in functie van de geobserveerde handactiviteit (HAL). De actiewaarde ligt dan twee eenheden lager.

NPFTLV = 0,56 x (10 – HAL)

NPFAL = NPFTLV – 2

Vervolgens wordt een index (PFI) berekend. Deze vergelijkt de geobserveerde handkracht ten opzichte van de berekende grenswaarde en actiewaarde van handkracht.

PFITLV = NPFOBS / NPFTLV

PFIAL = NPFOBS / NOFAL

Wanneer de grenswaarde van handkracht overschreden wordt door de geobserveerde handkracht, dan is de verhouding groter dan 1. Er is een verhoogd risico op carpal tunnel syndroom. Bij een lagere waarde is er geen probleem.

Voor de actiewaarde van de handkracht geldt een gelijkaardige redenering. Deze waarde kan evenwel onder 0 uitkomen. Dan is er eveneens een verhoogd risico. Wanneer de handactiviteit hoger scoort dan 6,4, zal de actiewaarde steeds overschreden worden.

* Bron: Yung ea. 2019 Modeling the effect of the 2018 revised ACGIH Hand Activity Threshold Limit Value (TLV) at reducing risk for carpal tunnel syndrome. J Occup Envir Hyg 16(9): 628-633. https://doi.org/10.1080/15459624.2019.1640366


* Repetitief werk:
RisicoanalyseKIMHARM ARTOCRA checklistOCRA indexACGIH TLVStrain IndexDUET