HARM methode

HARM

Wat doet HARM?

De Hand Arm Risicobeoordelings Methode (HARM) kwantificeert het risico op overbelastingsklachten aan de bovenste ledematen. De HARM methode is snel en eenvoudig zijn zodat ook de preventiemedewerker de methode kan gebruiken. De invulbladen en handleiding kan men na registratie vrij downloaden op de website van TNO over fysieke belasting:

Hoe werkt HARM?

De risicofactoren en hun score zijn gebaseerd op epidemiologische studies die het ontstaan van klachten aan arm, nek of schouders beschrijven. De HARM bekijkt de meest actieve hand en neemt dan volgende factoren in rekening:

 • Duur
 • Kracht en frequentie
 • Houding nek/schouder
 • Houding onderarm/pols
 • Trillingen
 • Overige factoren (pauze, handschoenen, concentratie, grip, precisie)

Risicoscore = Duur x (Kracht + Houding + Houding + Trilling + Overige)

KIM score

Achtergrond

De tijdsduur speelt een belangrijke rol. De repetitiviteit daarentegen weegt veel minder zwaar door. De HARM kijkt immers naar het aantal uren dat men de taak op dagbasis uitvoert. Het aantal handbewegingen of “krachtuitoefeningen” daarentegen komt enkel aan bod om de krachtscore te bepalen.

De HARM methode is vergelijkbaar met de KIM manuele handelingen. Toch zijn er enkele verschillen. Het beoordelen van de kracht is bijvoorbeeld eenvoudiger en er zijn meer houdingscategorieën. Trilling daarentegen is als een aparte risicofactor opgenomen. Na onderzoek naar de validiteit en betrouwbaarheid gebeurde een verdere verfijning van de categorieën. Eind 2014 verscheen de HARM 2.0 versie.

Voorbeeld

Tijdens het assembleren van lampen moet men de fitting schuren. De operator neemt een lamp. Vervolgens draait hij de lamp rond terwijl de fitting tegen schuurmachine schuurt. Daarna wordt de lamp omgedraaid zodat ook de andere kant geschuurd kan worden. Tot slot wordt de afgewerkte lamp weggelegd. De cyclustijd voor deze vier handelingen bedraagt 6 seconden. Deze taak gebeurt een hele shift met 10 minuten pauze in de voor- en namiddag. De operators dragen dunne handschoenen om de lampen te beschermen.

 • Taakduur: 6 punten (een shift van 7u20min – 0,5)
 • Kracht: 4 punten (zeer kleine kracht meer dan 30 keer per minuut)
 • Houding: 0 punten (bovenarmen ontspannen naast licht, nek slechts licht gebogen)
 • Houding: 2 punten (de draaibewegingen komen meer dan 50% voor)
 • Trilling: 2 punten (trillingen schuurmachine niet zichtbaar, wel voelbaar)
 • Overige: 1 punten (vaste pauzes en handschoenen)

Risicoscore: 54 = 6x (4 + 0+ 2 + 2 + 1)

Het uitvoeren van deze taak gedurende een hele shift is uit den boze. Er is een verhoogd risico op overbelasting van de bovenste ledematen voor alle werknemers. Aanpassingen zijn dus noodzakelijk.

Door taakrotatie zou de blootstelling aan het risico kunnen verminderd worden tot 2 uur per dag. De effectieve taakduur daalt waardoor het risicoscore reeds aanvaardbaar (9 punten) wordt. Het spreekt voor zich dat er geroteerd moet worden met een niet-repetitieve job. Dit is echter niet altijd evident wanneer het gaat om bandwerk. Dit voorbeeld maakt meteen het belang van de taakduur duidelijk. Met een beperkt aantal uren, zal de HARM niet zo streng zijn.


* Repetitief werk:
RisicoanalyseKIMHARM ARTOCRA checklistOCRA indexACGIH TLVStrain IndexDUET