Strain Index

Wat doet de Strain Index?

De Strain Index van Moore en Garg is ontwikkeld om de jobs te detecteren die gepaard gaan met klachten aan de pols en handen. Typische overbelastingsklachten zijn peesaandoeningen en carpaal tunnel syndroom.

Hoe werkt de Strain Index?

Het beoordelen van de risicofactoren kan objectief en subjectief gebeuren. De bijhorende vermenigvuldigingsfactoren zijn te vinden in de Revised Strain Index tabellen. Om de index te berekenen worden verschillende risicofactoren beoordeeld:

 • I : Intensiteit – krachtinspanning – subjectief door werknemer
 • F : Frequentie – aantal inspanningen per minuut
 • D : Duur – statisch aanhouden inspanning
 • H : Houding – positie van de pols en handen
 • W: Werkduur – aantal werkuren per dag

Een verbetering is dat de scores continu zijn gemaakt. Met behulp van formules kan men alle waarden berekenen. Door alle scores met elkaar te vermenigvuldigen, bekomt men de Revised Strain Index.

Revised Strain Index = I x F x D x H x W

De Strain Index is een maat voor de kans op overbelastingsklachten aan de distale bovenste ledematen. De interpretatie gebeurt aan de hand van volgend stoplichtmodel:

Strain Index

Voorbeeld

In een vleesverwerkend bedrijf moeten afgewerkte producten ingepakt worden. De werkneemsters doen 48 handbewegingen per minuut om de vleesproducten op te nemen en in dozen te plaatsen. Volle dozen moeten worden weggezet en nieuwe dozen worden zelf geplooid. De omgevingstemperatuur is 12° en ook om hygiënische redenen werken ze met handschoenen. Omwille van de hoge herhaling is reeds taakrotatie ingevoerd zodat de werkneemsters dit werk twee uur per dag moeten uitvoeren.

 • Intensiteit: gewicht van een stuk vlees is niet zwaar, Borgscore van 1. De intensiteitsfactor is 1,57.
 • Frequentie: constant aan hoge frequentie. Herhalingsscore is dan 11,35.
 • Duur: handelingen zijn heel kort. Een halve seconde per actie betekent een factor 0,61.
 • Houding: een gebogen polshouding van 45° scoort 1,6.
 • Werkduur: twee uur per dag geeft een positieve factor van 0,62.

Revised Strain Index = 1,57 x 11,35 x 0,61 x1,6 x 0,62 = 10,8

Ondanks de maatregel van jobrotatie zodat slechts 2uur per dag dit werk wordt uitgeoefend, blijft deze repetitieve job in de rode zone. Automatisatie lijkt voor dit type taak een betere oplossing.

Orginele Strain Index (1995)

De oorspronkelijke versie van de Strain Index combineerde zes risicofactoren. Deze werden beoordeeld in vaste categorieën, te vinden in de Strain Index tabellen.

 • I : Intensiteit – krachtscore – subjectief door werknemer
 • C : % cyclustijd dat de handeling gebeurt
 • F : Frequentie – aantal cycli per minuut
 • H : Houding – subjectieve score op basis van positie van de pols
 • S : Snelheid – subjectief door beoordelaar
 • D : Duur – aantal werkuren per dag
Groen < 3 Geen risico
Geel 3 – 10 Grens tussen veilig en risicovol werken
Rood > 10 Zeker risico

Na twintig jaar ervaring waren enkele beperkingen duidelijk geworden:

 • Beoordeling in vaste categorieën
 • Te weinig onderscheid in lage krachtscores
 • Herhaling beperkt tot 20 handelingen per minuut
 • Cyclustijd werkte verwarrend met frequentie

Aanpassingen Revised Strain Index

De grootste veranderingen aan de Revised Strain Index zijn:

 • Factor snelheid is verdwenen
 • Duur inspanning in plaats van cyclustijd
 • Continue variabelen via formules

I – Intensiteit of Kracht

De krachtscore kan beoordeeld worden door EMG of de Borgscore. Dit laat een meer nauwkeurige en gedifferentieerde inschatting toe van de geleverde kracht.

F – Frequentie

Dit zijn het aantal handelingen of inspanningen per minuut. De bovengrens van 20 acties per minuut is afgeschaft, dus hoog repetitieve jobs worden strenger beoordeeld.

D – Duur inspanning

Duur staat voor het statisch aanhouden van een kracht. De frequentie op zich kan laag liggen, maar de inspanning kan lang duren. Deze taken blijken immers meer belastend te zijn vergeleken met hoog repetitieve taken die kort duren (bvb typen).

H – Houding hand/pols

De mate van buigen en strekken van de pols heeft het grootste effect op de kracht die men kan leveren. Hoe meer flexie of extensie, hoe zwaarder de score. Toch weegt deze factor minder zwaar door, vooral bij extensie.

W – Werkduur

Uitgangspunt is een werkdag van 8 uur. Het verhoogd risico van overuren of lange dagen is nog weinig onderzocht. Voor 12uur werken geldt een toeslag van 20%. Dat kan een onderschatting zijn.

* Bron: Garg A ea. 2016 The Revised Strain Index: an improved upper extremity exposure assessment model. Ergonomics, DOI: 10.1080/00140139.2016.1237678

* Repetitief werk:
RisicoanalyseKIMHARM ARTOCRA checklistOCRA indexACGIH TLVStrain IndexDUET