Compressiekousen met en zonder voet

Compressiekousen en herstel

Compressiekousen… wie af en toe zijn beste beentje voorzet of regelmatig gaat lopen, kan er niet naast kijken. In een strakke draf zijn compressiekousen de sportwereld binnengeslopen en gemeengoed geworden. Compressiekousen verbeteren daarbij de prestatie niet, maar bevorderen wel het herstel.

Soorten compressiekousen

Met voet en zonder voet

Voor het onderbeen bestaan er compressiekousen die de voet omvatten en die de voet vrij laten (tubes). Hier schuilen twee mechanismen achter die het effect zouden verklaren. De compressiekousen met voet zorgen immers voor een druk in de onderbenen, waardoor de veneuze retour, het terugpompen van het bloed richting het hart, verbetert. De betere doorbloeding zou dan weer een positief resultaat hebben op het herstel na de inspanning. De compressiekousen zonder voet daarentegen omknellen het onderbeen, waardoor een soort bracing effect ontstaat. De kuit zou hierdoor minder bewegen met lagere trekkrachten van de pezen op het botvlies als gevolg. Deze effecten zouden dan de loopeconomie verbeteren [1].

Drukverdeling

Compressiekousen hebben meestal een graduele druk die afneemt naar boven toe, maar de druk kan ook gelijkmatig zijn of lokaal ter hoogte van de spierbuik van de kuit. Het profiel van drukverdeling maakt echter geen verschil. De spiervermoeidheid met het dragen van de compressiekousen is direct na de inspanning wel lager dan zonder kousen of die met een lage druk [2].

Het herstel verbetert

Betere doorbloeding

Compressiekousen zorgen voor een beter herstel. Meteen na de inspanning bleek de doorbloeding in de spieren beter te zijn bij de lopers die compressiekousen droegen [4]. De theorie dat de druk het bloed beter terug naar het hart pompt (veneuze retour) wordt hiermee bevestigd. De spierpomp van de kuitspieren is tijdens het lopen automatisch actief, maar van zodra men rust of herstelt valt deze stil. Compressiekousen houden de spierpomp dus werkende [5].

Tijdens of na het lopen?

Men kan zich dan de vraag stellen of men met de compressiekousen moet lopen of dat alleen het dragen tijdens de herstelperiode voldoende is? Getrainde lopers die de eerste 48u na hun marathon compressiekousen droegen, vertoonden twee weken later een beter herstel. In een maximale test tot uitputting konden ze dit namelijk 1’ langer volhouden dan voor hun marathon. Bij de groep die geen compressiekousen droegen, was dit juist 1’ korter. Dat betekent een verschil van 2’ tussen beide groepen, wat het voordelig effect van de kousen als recuperatiemiddel onderstreept. Deze compressiekousen met voet waren wel van een hoge drukklasse (40mm Hg) [1].

De prestatie verbetert niet

Compressiekousen

De onderzoeken over het prestatiebevorderend effect van compressiekousen zijn niet eenduidig. In één van de eerste studies waren de loopprestaties aan de aërobe en anaërobe drempel beter wanneer de lopers compressiekousen droegen. Ze konden dus het lopen langer volhouden vooraleer totale uitputting te bereiken [3]. Toch werden deze gunstige resultaten achteraf nooit meer bevestigd. Na 15km lopen aan wedstrijdtempo liepen getrainde lopers bijvoorbeeld niet sneller met compressiekousen, maar ook niet trager [4]. Bij matig getrainde lopers werden de gunstige resultaten evenmin vastgesteld. Na een maximale inspanningstest op de loopband hielden de lopers met of zonder de compressiekousen het even lang vol [5].

Een negatief effect van compressiekousen op de loopprestatie werd gevonden bij wedstrijdcross-lopers. Ze hielden daarbij een maximale test tot uitputting een halve minuut minder lang dan de lopers die geen speciale kousen droegen. Toch bleek de gemeten lactaatconcentratie meteen na de inspanning (1’) lager te liggen in de groep die compressiekousen droeg [6].

Compression tights

Een inspanning waarbij lactaat een belangrijke rol speelt, is de 400m. Er werd echter geen verschil in prestatie gevonden worden tussen lopen zonder of met verschillende soorten drukkledij: onderbeen, bovenbeen en volledige been [7]. Tijdens de inspanning heeft het dragen van kousen of compression tights geen effect [8].

Compression tights

Conclusie

Compressiekousen hebben geen effect op de loopprestatie. De loopeconomie blijft eveneens onveranderd [9]. Wel zorgen de kousen met voet voor een beter herstel op korte termijn en lange termijn. Dit uit zich in ervaren spierstijfheid [10,11] en prestaties.

Lopen: loopschoenen en blessurescompressiekousencarbon loopschoenensuperspikessportbh
Sport: snelle zwempakkenstartblokfietsmaattennisracketklapschaatsOlympische Spelen


Bronnen:

[1] Armstrong SA, Till ES, Maloney SR, Harris GA. 2015 Compression socks and functional recovery following marathon running: a randomized controlled trial. J Strength Cond Res 29 (2): 528-533.

[2] Miyamoto N, Kawakami Y. 2015 No graduated pressure profile in compression stockings still reduces muscle fatigue. Int J Sports Med 36 (3): 220-5.

[3] Kemmler W, von Stengel S, Köckritz C, Mayhew J, Wassermann A, Zapf J. 2009 Effect of compression stockings on running performance in men runners. J Strength Cond Res 23 (1): 101-5.

[4] Vercruyssen F, Easthope C, Bernard T, Hausswirth C, Bieuzen F, Gruet M, Brisswalter J. 2014 The influence of wearing compression stockings on performance indicators and physiological responses following a prolonged trail running exercise. Eur J Sports Sci. 14 (2): 144-50.

[5] Ménétrier A, Mourot L, Bouhaddi M, Rregnard J, Tordi N. 2011 Compression sleeves increase tissue oxygen saturation but not running performance. Int J Sports Med 32 (11): 864-8.

[6] Rider BC, Coughlin AM, Hew-Butler TD, Goslin BR. 2014 Effect of compression stockings on physiological responses and running performance in division III collegiate cross-country runners during a maximal treadmill test. J Strength Cond Res 28 (6): 1732-8.

[7] Faulkner JA, Gleadon D, McLaren J, Jakeman JR. 2013 Effect of lower-limb compression clothing on 400m sprint
performance. J Strength Cond Res 27 (3): 669-76.

[8] Sperlich B, Haegle M, Achtzehn S, Linville J, Holmberg HC, Mester J. 2010 Different types of compression clothing do not increase sub-maximal and maximall endurance performance in well-trained athletes. J Sports Sci 28 (6): 609-14.

[9] Stickford AS, Chapman RF, Johnston JD, Stager JM. 2015 Lower-leg compression, running mechanics, and economy in trained distance runners. Int J Sports Physiol Perform. 10 (1): 76-83.

[10] Bieuzen F, Brisswalter J, Eastshope C, Vercruyssen F, Bernard T, Hausswirth C. 2013 Effect of wearing compression
stockings on recovery after mild exercise-induced muscle damage. Int J Sports Physiol Perform 9 (2): 256-64.

[11] Ali A, Caine MP, Snow BG. 2007 Graduated compression stockings: physiological and perceptual responses during and after exercise. J Sports Sci 25 (4): 413-9.