Figuur ergonomie

ERGONOMIE site.be

informatie en onderzoek over ergonomie

 

 

HARM : Hand Arm Risicobeoordelings Methode

 


 

De Hand Arm Risicobeoordelings Methode - HARM - werd ontwikkeld om het risico op overbelastingsklachten aan de bovenste ledematen te kunnen inschatten. De HARM methode is snel en eenvoudig zijn zodat ook de preventiemedewerker ze kan gebruiken. De invulbladen en handleiding kan men vrij downloaden:

* HARM invulbladen (.pdf)

* HARM handleiding (.pdf)

 

Risico-evaluatie

De risicofactoren en hun score zijn gebaseerd op epidemiologische studies die het ontstaan van klachten aan arm, nek of schouders beschrijven. Volgende factoren worden in rekening genomen voor de meest actieve hand:

* Duur

* Kracht en frequentie

* Houding nek/schouder

* Houding onderarm/pols

* Trillingen

* Overige factoren (pauze, handschoenen, concentratie, grip, precisie)

 

Risicoscore = Duur x (Kracht + Houding + Houding + Trilling + Overige)

 

Groen
< 30
Aanvaardbaar
Geel
25 - 50
Risico voor de gemiddelde werknemer
Rood
> 50
Risico voor iedereen. Aanpassing noodzakelijk.

 

De tijdsduur speelt een belangrijke rol, de repetitiviteit daarentegen weegt veel minder zwaar door. In de HARM wordt gekeken naar het aantal uren dat de taak op dagbasis moet worden uitgevoerd. Het aantal handbewegingen of "krachtuitoefeningen" komt slechts aan bod om de krachtscore te bepalen.

 

De HARM methode is gebaseerd op de "KIM tool for Manual Operations". Deze methode omvat alle risicofactoren en is deels afgeleid van de OCRA methode. Het beoordelen van de kracht werd eenvoudiger gemaakt en de houdingscategorieën werden uitgebreid. Trilling is in de HARM als een aparte risicofactor opgenomen. De validiteit en betrouwbaarheid werden reeds onderzocht. Op basis van daarvan werden de categorieën nog verder aangepast. Eind 2014 verscheen de HARM 2.0 versie.

 

Voorbeeld

Tijdens het assembleren van lampen moet de fitting geschuurd worden. De operator neemt een lamp. Vervolgens draait hij de lamp rond terwijl de fitting tegen schuurmachine schuurt. Daarna wordt de lamp omgedraaid zodat ook de andere kant geschuurd kan worden. Tot slot wordt de afgewerkte lamp weggelegd. De cyclustijd voor deze vier handelingen bedraagt 6 seconden. Deze taak gebeurt een hele shift met 10 minuten pauze in de voor- en namiddag. De operators dragen dunne handschoenen om de lampen te beschermen.

 

Taakduur: 6 punten (een shift van 7u20min - 0,5)

Kracht: 4 punten (zeer kleine kracht meer dan 30 keer per minuut)

Houding: 0 punten (bovenarmen ontspannen naast licht, nek slechts licht gebogen)

Houding: 2 punten (de draaibewegingen komen meer dan 50% voor)

Trilling: 2 punten (trillingen schuurmachine niet zichtbaar, wel voelbaar)

Overige: 1 punten (vaste pauzes en handschoenen)

 

Risicoscore: 54 = 6x (4 + 0+ 2 + 2 + 1)

 

Het uitvoeren van deze taak gedurende een hele werkshift is uit den boze. Er is een verhoogd risico op overbelasting van de bovenste ledematen voor alle werknemers. Aanpassingen zijn noodzakelijk:

 

* Jobrotatie: maximaal 2 uur per dag

Door deze preventiemaatregel daalt de taakduur en wordt de risicoscore aanvaardbaar (9 punten). Het spreekt voor zich dat er geroteerd moet worden met een niet-repetitieve job. Dit is niet altijd evident wanneer het gaat om bandwerk.

 

Dit voorbeeld maakt meteen het belang van de taakduur duidelijk. Met een beperkt aantal uren, zal de HARM niet zo streng zijn.

 

Achtergrondinformatie: website HARM

 

 


Overzicht - 3D SSPP - Accelerometer - EAWS - EMG - FIFARIM - Hartslag - HARM - KIM - MAC - MDD - multiNIOSH - NIOSH - OCRA - OWAS - RULA - QEC - Snook - Strain Index - Stari

 

 

© 2006-2017 www.ergonomiesite.be - Mailen naar Roeland Motmans