Ergonomiebeleid kantoor

Een ergonomiebeleid kantoor heeft als doel om alle medewerkers gezond en wel aan het werk te houden. Daarvoor dient een nieuw kantoor ontworpen en ingericht te worden met aandacht voor ergonomie, alsook het aangekochte meubilair. Bestaande beeldschermwerkplekken dienen onderworpen te worden aan een risicoanalyse ergonomie. De verschillende risicofactoren worden geïnventariseerd en geëvalueerd om indien nodig te komen tot preventiemaatregelen. Tot slot is het nog aan de beeldschermwerker zelf om zijn stoel, tafel en scherm correct te in te stellen. Daartoe dient specifieke instructie.

 Onderdelen van een ergonomiebeleid Tips opstelling pc werkplek
Poster beeldschermwerk (.pdf)
Intranet: tekst met tips (.pdf)
Intranet: presentatie (.pdf)
WBB – Welzijnsbevraging
RAB checklist
RIE Algemene Kantoren
Aankoop- en ontwerprichtlijnen
Aankoop- en ontwerprichtlijnen (.pdf)
Stoelentest (.pdf)
Stoelenregister

Aankoop en ontwerp

De inrichting van de kantoorruimtes is een aspect dat reeds tijdens de bouw mee bekeken moet worden. Problemen bij verlichting en klimaat zijn vaak terug te brengen tot de ontwerpfase. Door de jaren heen kan de inrichting wijzigen, maar een aantal minimum eisen wat betreft de oppervlakte en breedte van doorgangen zullen steeds blijven gelden.

Meubilair en apparatuur voor nieuwe kantoorruimtes, wordt aangekocht na advies van de preventiedienst volgens een ergonomische aankoopprocedure. De geldende internationale normen kunnen hiervoor als basis dienen. Goed materiaal mag niet afhangen van toeval, maar dient beschreven te staan in een standaard. Bureaustoelen doorlopen best een proefperiode waarin een verschillende medewerkers een selectie van stoelen kunnen uittesten.

Mensen met specifieke klachten kunnen na advies van de arbeidsgeneesheer een speciaal toetsenbord, muis of ander hulpmiddel uittesten vooraleer over te gaan tot aankoop. Zorg echter eerst dat de hele werkplek goed ingericht is.

Risicoanalyse beeldschermwerk

Een preventieve risicoanalyse van de bestaande beeldschermwerkplekken dient te gebeuren binnen de termijn van een globaal preventieplan (elke 5 jaar). Een reactieve aanpak is mogelijk op basis van de ziekteverzuimcijfers, individuele klachten bij arbeidsgeneesheer of melding aan de preventiedienst.

De risicoanalyse beeldschermwerk betekent dat alle werkposten individueel bezocht en geëvalueerd worden. Daarvoor wordt een checklist systematisch doorlopen. Bij de beoordeling van de inrichting en opstelling van een beeldschermwerkplek wordt gekeken naar de bureaustoel, werktafel, beeldscherm, toetsenbord, muis verlichting, geluid en klimaat. Wanneer niet voldaan wordt aan de richtlijnen, worden ter plekke aanpassingen doorgevoerd waar mogelijk. Op basis van de andere opmerkingen kan het ontwerp- en aankoopbeleid aangepast worden. Hiermee wordt voldaan aan de Codex boek VIII titel 2 Beeldschermen.

Instructie ergonomie

Een verstelbare stoel, tafel of beeldscherm kunnen nog steeds op een foute manier ingesteld worden. Werknemers die het risico beeldschermwerk toegekend krijgen (> 4 uur per dag), dienen volgens het KB Werken met beeldschermapparatuur een opleiding te volgen. Ze krijgen dan uitleg over de risico’s waaraan ze zijn blootgesteld en tips om hun werkplek correct in te richten.

Het is zinvol deze informatie ook op intranet te plaatsen zodat ze permanent kan geraadpleegd worden door de vaste medewerkers. Mensen zijn vooral geïnteresseerd wanneer er klachten optreden.
Nieuwe werknemers worden best tijdens hun introductieweek geïnformeerd over de ergonomische richtlijnen bij de inrichting van hun werkplek. Dit kan gebeuren door een brochure of een bezoek aan de werkplek van de preventiedienst.


Lees ook: ergonomiecultuurergonomiebeleidergonomiebeleid industrieergonomiebeleid kantoorergonomiebeleid zorg.