KIM tillen, houden en dragen

Wat doet de KIM methode?

KIM staat voor Key Indicator Method. Deze Duitse methode werd voorgesteld om te komen tot een meer uniforme uitvoering van de Europese Richtlijnen rond het manueel hanteren van lasten. Deze omvat drie domeinen en dus drie KIM methodes:

KIM tillen, houden en dragen

Voor de risico-evaluatie van het tillen, houden en dragen, kan de KIM tool gebruikt worden. Het is een snelle en gebruiksvriendelijke methode die op de werkplek zelf kan toegepast worden. In de KIM tillen, houden en dragen worden vier risicofactoren beoordeeld:

  • Frequentie/Duur/Afstand
  • Gewicht (man/vrouw)
  • Houding
  • Omstandigheden (werkruimte/contact last/omgeving)

De combinatie van deze factoren resulteert in een risicoscore:

Risicoscore = Freqentie x (Gewicht + Houding + Omstandigheden) =

KIM score

Voorbeeld

Vanaf een rollerbaan stapelen de werkneemsters dozen van 10 kg op een europallet tot 1m80 hoog. De frequentie bedraagt 40 dozen per uur en dit gedurende een hele dag.

Stapelen pallet

Beoordeling

* Frequentie: 6 punten (40 dozen x 8 uur = 320 dozen)

Het aantal keer tillen per dag bepaalt de frequentiescore. Dit laat ook toe dat verschillende tiltaken doorheen de dag gecombineerd worden. Er wordt wel geen rekening gehouden of er veel of weinig pauzes tussen het tillen zijn. Omdat de frequentieklassen ruim uitvallen, bestaat een geïnterpoleerde versie om nauwkeuriger deze factor te bepalen. Vermits de frequentie doorslaggevend is, verdient het de aanbeveling ook de tussenliggende waarden te gebruiken. In dit voorbeeld komt zowel de klassieke en geïnterpoleerde methode uit op zes punten.

* Gewicht: 4 punten

Bij het gewicht wordt een onderscheid tussen mannen en vrouwen gemaakt. Vermits het uitgangspunt van ergonomie is het werk zo te ontwerpen dat 90% van de mensen het werk kan uitvoeren, vormen vrouwen de referentie. Dat sluit ook aan bij het maximum gewicht van 25 kg. Daarboven zal de risicoscore steeds een verhoogd risico betekenen. Wanneer verschillende gewichten getild worden, kan het gemiddeld gewicht gebruikt worden.

* Houding: 5 punten (gemiddelde van hele stapel)

Een doos die met rechte rug en dicht tegen het lichaam wordt vastgenomen, komt overeen met één houdingspunt. Een sterk voorovergebogen en gedraaide rug daarentegen betekent 8 punten. Wanneer vervolgens het gemiddelde van alle dozen wordt gemaakt, komt dit overeen met 5 punten. De combinatie van verschillende hoogtes, afstanden en houdingen is een groot voordeel van de KIM tool.

* Omstandigheden: 1 punt (weinig ruimte, matige houvast)

Om de werkomstandigheden te beoordelen, wordt vooral gekeken naar de grip en voldoende ruimte om een goede uitgangshouding aan te nemen. Wanneer er geen echt handvat is, scoren de omstandigheden beperkt. Wanneer meerdere factoren ongunstig zijn of de stabiliteit in het gedrang komt, zijn de omstandigheden slecht.

Risicoscore: 4 x (4 + 5 + 1) = 60

 

Maatregelen:

Om deze werksituatie te verbeteren zijn er dus preventiemaatregelen noodzakelijk:

* Jobrotatie: maximaal 2 uur per dag

Door deze preventiemaatregel daalt de frequentiescore tot 4 en de risicoscore tot 40. Dit betekent nog steeds een risico voor de gemiddelde werknemer, zodat bijkomende interventies nodig zijn.

* Schaartafel

Een in hoogte verstelbare tafel maakt het mogelijk dat steeds op heuphoogte wordt getild. Zo moet er niet ver voorover gebogen te worden in de rug om de onderste dozen op de grond te stapelen. De houdingsfactor kan hierdoor verbeteren tot 3. De bovenste lagen zullen nog steeds boven schouderhoogte getild worden. In combinatie met de jobrotatie daalt de risicoscore tot 32. Met de schaartafel ingebouwd in een put in de grond zouden ook de bovenste dozen op een rugvriendelijke manier gestapeld kunnen worden.

* Meer ruimte en opleiding werknemers

Bijkomende verbeteringen van deze werksituatie zijn nog mogelijk door meer ruimte tussen de band en het pallet te voorzien. De werkomstandigheden zijn daardoor beter en er zal minder gedraaid worden vanuit de rug. Ook kunnen de werknemers bewust gemaakt worden van steeds de voeten mee te verplaatsen om rotatie in de rug te vermijden. De dozen dichtbij het lichaam neerzetten door één voet naast de pallet te plaatsen of door rond te gaan, is ook een manier om de rugbelasting te verminderen.