Transpallet: ergonomische aspecten

Een transpallet of palletwagen is een veel gebruikt hulpmiddel om een pallet met goederen te transporteren. Doordat de trekstang (dissel) verbonden is met de voorste wielen, kunnen deze steeds in de rijrichting gedraaid worden, waardoor de vereiste trekkrachten laag blijven. Afhankelijk van het gewicht en ondergrond kunnen de krachten toch hoog oplopen. Daarvoor bestaan er varianten met starthulp of elektrische transpalletten.

Manuele transpallet

Het handmatig trekken van een transpallet met twee handen maakt een goede houding van de rug mogelijk. Trekken met één hand gaat steeds gepaard met een torsie. Een gebogen rug komt normaal niet voor. De trekstang (dissel) kan immers door iedereen op een goede hoogte bediend worden. Ze is bovendien verbonden aan de voorste wielen, zodat nauwkeurig gestuurd en gemanoeuvreerd kan worden. De wielen staan daardoor ook steeds in de rijrichting, waardoor de krachten om de transpallet in beweging te brengen, laag zijn.

De nylon of polyurethaan wielen op een harde ondergrond zorgen voor een lage rollende wrijvingscoëfficient, wat een transpallet geschikt maakt op een harde en vlakke vloer. Het laadvermogen van een transpallet bedraagt soms 2500 kg, maar boven de 1000 kg wordt beter overgestapt naar een elektrische variant. Dit is ook het geval wanneer de trekafstand meer dan 60m bedraagt. Het meten van de trekkrachten kan hierover uitsluitsel geven.

Transpallet met starthulp

Bij trek- of duwkrachten moet steeds een onderscheid gemaakt worden tussen startende en rijdende krachten. Om een transpallet in beweging te brengen is steeds meer kracht nodig dan wanneer de transpallet in beweging is. Wanneer deze startende trekkrachten te hoog zijn, kan een transpallet met starthulp oplossing bieden. Met een pompbeweging van de trekstang kunnen de wielen telkens 1/3 slag gedraaid worden, waardoor de transpallet in beweging komt. De startende trekkrachten verminderen drastisch.

Transpallet met starthulp en één hand Transpallet met starthulp Elektrische handpallettruck

Elektrische transpallet

Wanneer de manuele trekkrachten te hoog oplopen, is een aangedreven palletwagen aangewezen. Bij de elektrische transpalletten of pallettrucks kan een onderscheid gemaakt worden tussen met of zonder platform waarop de werknemer kan staan, tussen een meerij of meeloop palletwagen. De keuze kan gemaakt worden in functie van de wandelafstand. Bij korte afstanden tot 60m of bij hoge startende trekkrachten is een meeloop transpallet een gepaste keuze. Bij langere afstanden, meer dan 4 km op dagbasis, is dat een meerij palletwagen met staplatform of met stuurcabine waarin men kan zitten of staan.

Hoewel de fysieke belasting ten gevolge van de trekken of het wandelen verminderen bij een meerij palletwagen, wordt de werkhouding een aandachtspunt op vlak van ergonomie. Vaak rijdt men achteruit om veiligheidsredenen of omdat de pallet te hoog is gestapeld en men niet meer kan zien waar men rijdt. Daardoor staat de bestuurder echter veelal met een gedraaide rug. Draaien met de voet en het hele lichaam is hier en praktische tip.

Meeloop transpallet met gedraaide rug Meeloop transpallet rechte rug Meerij transpallet met zwanehalstype

Elektrische transpalletten met een kantelbare stuurkolom laten een optimale bedieningshoogte toe voor grote en kleine werknemers. Nadeel is echter dat de meerijplank vaak te kort is. De werknemer staat dan niet meer met de hielen op het platform. Oplossingen zijn het verlengen van de staplank, afscherming waartegen men ook kan leunen of een bediening met zwanehalstype. Hierbij zit een knik in de stuurboom zodat de afstand tot de staplank gelijk blijft voor groot en klein.

In hoogte verstelbare transpalletten

Wanneer een transpallet ook gebruikt wordt om op te werken zoals stapelen, tillen, laden en lossen, dan is een in hoogte verstelbare variant zinvol. De werkhoogte kan steeds aangepast worden zodat de werknemers tussen vuist- en ellebooghoogte kunnen stapelen. Vooral op werkplekken die niet bereikbaar zijn met een vorkheftruck, is een in hoogte verstelbare palletwagen een goede oplossing.

Naast de manuele versies bestaan er uiteraard ook elektrische in hoogte verstelbare transpalletten. Een belangrijk verschil met een stapelaar is dat er steeds lippen op de grond blijven steunen voor de stabiliteit. Hierdoor kan men palletten of kooien niet op een verhoog plaatsen zoals een vorkheftruck zou doen. Een stapelaar kan dat wel.

Extra’s: weegschaal en kantelen

Alle goederen in een magazijn zijn gewogen en gelabeld. Om tijd en ruimte te besparen kan een weegschaal geïntegreerd worden in de transpallet. Zo moeten de palletten niet steeds vervoerd worden naar een vaste weegschaal.

Wanneer onderdelen worden aangevoerd in een kooi of eurocontainer, dan zal het ophogen hiervan niet altijd de garantie op een goede werkhouding kunnen geven omwille van de grote reikafstanden. Door de bak ook nog eens te kantelen kan de diepte verminderd worden. Daarom bestaan er ook transpalletten die kunnen verhogen en kantelen.

Transpallet met weegschaal Palletwagen met kantelmechanisme

* Trekken en duwen:
transpalletoplossingen ontwerprichtlijnenmaaltijdkar
tips
KIMDUTCHLiberty Mutual calculatorSnookOhio State