trekken en duwen

DUTCH – Duw en Trek Check

Wat is DUTCH?

DUTCH staat voor duw en trek check. Het is een methode om het risico op overbelasting van de schouder ten gevolge van trekken en duwen te beoordelen. Deze tool werd ontwikkeld door TNO uit Nederland. Doel was een snelle en eenvoudige methode te ontwikkelen die zonder metingen van de trek- of duwkracht kan gebeuren en toepasbaar is in alle sectoren. Voorwaarden om de tool te kunnen toepassen is voornamelijk manueel trekken of duwen van rollend materieel met een min of meer rechte houding van de rug (duwen tussen knie- en schouderhoogte).

https://www.fysiekebelasting.tno.nl/nl/

De resultaten geven inzicht in de oorzaken van de belasting en adviezen om ze te verbeteren. Basis voor de kwantitatieve beoordeling zijn de psychofysische data uit de Snook tabellen en een formule die de handkracht in functie van het gewicht uitdrukt. Een stoplicht geeft aan of de belasting aanvaardbaar is of niet. Groen betekent dat de taak aanvaardbaar is voor 90% van de doelgroep. Rood betekent dat dit voor minder dan 25% het geval is. De eigenschappen van wielen, ondergrond en andere taken worden kwalitatief beoordeeld aan de hand van smileys met adviezen om ze te verbeteren.

Kwalitatieve schaal voor de DUTCH methode

Hoe werkt DUTCH?

De online vragenlijst omvat vijf rubrieken. In de eerste stap wordt nagegaan of de DUTCH toepasbaar is door middel van filtervragen. Vervolgens worden kwantitatieve data verzameld die als input dienen voor de verwerking op basis van de Snook tabellen en formule voor handkracht. In stap 3 en 4 worden kwalitatieve informatie gevraagd over de wielen en ondergrond.

1. Filtervragen

 • Gaat het om vooral manueel trekken en duwen
 • Gaat het om rollend materiaal (karren, transpallet,…)
 • Is de houding van de rug niet extreem (duwhoogte tussen schouders en knieën)

2. Taak

 • Hoeveel uur per dag
 • Hoeveel dagen per week
 • Wat is gemiddeld gewicht
 • Wat is maximum gewicht
 • Geslacht: gemengd, mannen, vrouwen
 • Hoogte handvat: heup, schouders, knieën
 • Afstand: aantal meter per keer
 • Frequentie: Aantal keer per minuut of dag
 • Aantal personen: 1 of 2

3. Kareigenschappen

 • Wieldiameter: <10, 10-15cm, >15cm
 • Materiaal loopvlak: hard, zacht, luchtbanden
 • Procedure om slechte wielen uit proces te halen?

4. Kenmerken van de route

 • Ondergrond: hard/glad, hard/ruw, hard/ongelijk, zacht/egaal, zacht/ongelijk
 • Van richting veranderen
 • Drempels: Neen, ja maar vlot te nemen, ja met botsen
 • Helling: Aantal meter en hoogte

5. Schouderbelasting

 • Andere belastende taken voor schouders?
 • Trekken met één hand aanwezig?

Voorbeeld

Een operator dient vijftien keer per dag een baal te gaan halen met zijn transpallet. Een baal weegt gemiddeld 600kg met uitschieters tot 650kg. Het traject loopt over 50 meter per keer. De polyamide wielen van de transpallet rijden over een gladde en vlakke productievloer. Er is wel geen onderhoudsschema voorzien of systeem dat kapotte transpalletten opzij gezet worden.

Kwantitatieve beoordeling van DUTCH

De DUTCH tool berekent automatisch de objectieve belasting en geeft feedback over de kwalitatieve parameters. Een gewicht van 600kg levert een rode score op. Het probleem in deze werksituatie situeert zich vooral bij het gewicht. Vanaf 210kg zou er reeds een overbelasting zijn voor meer dan 75% van de populatie. Een elektrische transpallet is de oplossing voor deze taak. De omgevingsfactoren zoals wielen, ondergrond en andere taken scoren namelijk goed of bieden weinig ruimte voor verbetering.

Kwalitatieve beoordeling van DUTCH door middel van smileys

* Trekken en duwen:
KIMDUTCHLiberty Mutual calculatorSnookOhio State
transpalletoplossingenontwerprichtlijnenmaaltijdkar
tips